SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/014 | 9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Intézmény logo

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

2023/2024. Tanév időarányos program- és feladatterve

 

TARTALMI FELADATOK

 ÉRINTETT SZERVEZETI

KERETEK

IDŐHATÁROK

Tanévnyitó, alakuló értekezlet

Iskolavezetés

2023. augusztus 23. 9 óra

Tankönyvosztás (osztályonként)

 

2023. augusztus 28-31.

Javító-pótló vizsgák

Osztályfőnökök, Szaktanárok

2023. augusztus 24-28.

Munkaközösségek alakuló ülései

Munkaközösség-vezetők; reál-humán Igazgatóhelyettesek

2023. augusztus 24-31.

Tanévnyitó ünnepély

Iskolavezetés, Osztályfőnökök

2023. szeptember 1. 9 óra

Törzskönyvek aktualizálása, bizonyítványok leadása

Osztályfőnökök

2023. szeptember 5.

Ügyeleti rend közzététele

Iskolavezetés

2023. szeptember 5.

Munkatervek, tanmenetek

elkészítése, jóváhagyása

Iskolavezetés,

Munkaközösségvezetők

2023. szeptember 11.

OKTV jelentkezési határidő

Iskolavezetés,

Munkaközösségvezetők

2023. szeptember 11.

Bázisintézményi pályázati munkaterv elfogadása

Iskolavezetés

2023. szeptember 12.

Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása 

Iskolavezetés

2023. szeptember 15.

Diákközgyűlés

Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus

2023. szeptember 20. 1-2. óra

Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, szakkör indítása

Szaktanárok, foglalkozásvezetők

2023. szeptember 25.

Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök

2023. szeptember 20. 16. óra

Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök

2023. szeptember 21. 16. óra

OKTV jelentkezések továbbítása

(ADAFOR)

Iskolavezetés

2023. szeptember 22.

Magyar Diáksport Napja

Sport ágazati - testnevelés munkaközösség

2023. szeptember 29.

Óralátogatások indítása Éves terv szerint, ill. aktualitás alapján

Iskolavezetés – min. ir. rendszer vez.

2023. október 2.

Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió

Történelem munkaközösség

2023. október 6. (5. óra)

III. Győri Klíma EXPO (OSP)

Matematika-fizika-természettudományi munkaközösség, Osztályfőnökök

2023. október 5-6.

Komplex szakmai vizsgák

Iskolavezetés, szakmai munkaközösségek

2023. október 2-20.

Mi a Pálya? – pályaorientációs nap általános iskolások számára

Iskolavezetés

2023. október 11.

Őszi érettségi vizsgák – kijelölt intézmény vagyunk

Igazgató

2023. október 16-27. – írásbeli november 20-24. – szóbeli

Megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából, valamint rendhagyó múzeum- és mozilátogatás

Történelem munkaközösség,

Osztályfőnöki munkaközösség

 

- 2023. október 20.

Megemlékezés a rádión keresztül

(5.óra)

 - Mozilátogatás – 10-11. évfolyam

 - Terror Háza látogatás – 12. évfolyam

Őszi szünet

 

2023. október 30. – november 3.

(utolsó tanítási nap: október 27.; első tanítási nap: november 6.)

Képzési vásár – pályaválasztási börze

Iskolavezetés

2023. október - november

Fogadónap 9-12. évfolyam

Szaktanárok

2023. november 8. 15:30-17:00

 

Nyitott Kapuk Napja

Iskolavezetés

2023. november 14. és 16.

(kedd és csütörtök) 15 óra

Tankönyvrendelés (külön tankönyvrendelési szabályzat szerint)

Iskolavezetés

Tankönyvfelelős

Osztályfőnökök

2023. november 30. – 2024. április 30.

Február-márciusi szakmai vizsgára történő jelentkezés határideje

Iskolavezetés, osztályfőnökök

2023. december 1.

Ágazati alapvizsgák a 1/13. évfolyamok számára

Iskolavezetés, szakmai munkaközösségek, osztályfőnökök

2023. december – 2024. január

Bercsényi –hét:

(külön terv szerint) 

1.      Megnyitónap/közönségtalálkozó, élménybeszámoló volt tanítványok, olimpikonok részéről

Iskolavezetés, Testnevelés munkaközösség

2023. december 4-8.

2.      Diáknap (tanítás nélküli munkanap)

Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus

2023. december 8.

Karácsonyi vásár

Magyar munkaközösség

Ünnepség előkészítő bizottság

 

2023. december 20.

 

Téli szünet

 

2023. december 21 – december 29. (utolsó tanítási nap: dec. 20.; első tanítási nap: 2024. jan. 2.)

Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap)

Osztályfőnökök

2024. január 2.

OSZTV-re jelentkezés

Szakképzési évfolyamok

2024. január 

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata

Testnevelés munkaközösség

2024. január 9. – 2024. május 10.

Egységes Írásbeli felvételi a 8-as

évfolyamok számára (bejelentkezés november 30.

középfokú iskolába jelentkezés:

február 21.

gyak. felvételi március 4-20.

id. felv. jegyzék – március 22.

végleges felv. j. – április 22.

értesítés megküld. – május 2.)

Iskolavezetés

Oktatótestület

2024. január 20. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2024. jan. 30. 14 óra

A tanév első félévének vége, felnőttoktatásban utolsó tanítási nap (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni)

Szaktanárok, Osztályfőnökök

2024. január 19.

Félévi osztályozó értekezlet és a felnőttoktatásban év végi zárás

Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2024. január 19.

12:45 6. órák elmaradnak

Magyar kultúra napja

Magyar munkaközösség

2024. január 22.

Megemlékezés az iskolarádión keresztül (5.óra)

Félévi Oktatótestületi értekezlet, pedagógiai elemzés

Iskolavezetés

2024. január 25. 13 óra

(rövidített, 30 perces órákat tartunk)

A szülők értesítése a félévi eredményekről

Osztályfőnökök

2024. január 26-ig

Szalagavató

Osztályfőnöki munkaközösség

2024. január 26. 13:00

Sítáborok Ausztria

Testnevelés munkaközösség

2024. február

Felnőttek szakmai oktatásának vizsgái

Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2024. február - március

Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

Osztályfőnökök

2024. február 15.

Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések (5/13. évfolyam)

Iskolavezetés, Osztályfőnökök

2024. február 15.

10. évfolyamnak kötelező plusz órai érettségi tantárgyválasztás meghirdetése 

Iskolavezetés

2024. február 21. 

Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök

2024. február 21. 16 óra

Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök

2024. február 22. 16 óra

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió)

Történelem munkaközösség

2024. február 23.

Megemlékezés a rádión keresztül

(5.óra)

Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező 8. évfolyamosoknak ill. fizikai képesség vizsgálat, szóbeli elbeszélgetés a rendészeti osztályoknál

Sport ágazati – testnevelés, rendészet és közszolgálat munkaközösség

 

2024. március 4-20.

 

 

Március 15-i ünnepély

Magyar munkaközösség

2024. március 14. 9 óra 

Fogadónap 9-12. évfolyam

Szaktanárok

2024. március 20.

15.30 – 17.00

Oktatótestületi értekezlet, szakmai kirándulással (tan. nélküli m. nap)

Iskolavezetés

2024. március 27.

Tavaszi szünet

 

2024. március 28.- április 2.

(utolsó tanítási nap: március 27.; első tanítási nap: április 3.)

Digitális Témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez 

Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2024. április 8-12.

Olimpiatörténeti vetélkedő (városi szintű)

Történelem munkaközösség

2024. április 9. kedd 14 óra

A magyar költészet napja

Magyar munkaközösség

2024. április 11.

(közös versmondás, kreatív feladatok)

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja

Történelem munkaközösség

2024. április 16.

(kiállítás – megemlékezés az iskolarádión keresztül az 5. órában)

Országos Digitális Kompetenciamérés a 10. évfolyamon (külön terv szerint)

Iskolavezetés 

Oktatótestület

2024. március 25. – április 24.

Fenntarthatósági Témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez 

Iskolavezetés 

Munkaközösség vezetők

2024. április 22-26.

Végzős évfolyam búcsúszerenádja

3/11. évfolyam, Osztályfőnök

2024. április 30.

Utolsó tanítási nap a végzős, 3/11–es osztályban és az 5/13 évfolyamon (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni)

Szaktanárok, Osztályfőnökök

2024. május 3.

Osztályozó értekezlet a végzős 3/11-es és

5/13-as osztályoknak valamint 12. évfolyamon a közismereti tárgyakból

Iskolavezetés,

Oktatótestület

2024. május 2. 13:40

(A 7. órák elmaradnak.)

A végzős évfolyamok tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája

Osztályfőnökök,

Szaktanárok (Oktatótestület engedélyével)

2024. május 2. du.

Ballagási búcsúztató

Osztályfőnöki munkaköz. vez.

2024. május 3. 11 óra (péntek)

Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

 

2024. május 6-8.

Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák (külön terv szerint)

Iskolavezetés, Szaktanárok,

Osztályfőnökök

2024. május 6-27.

Szakmai vizsgák

Iskolavezetés, szakmai munkaközösségek, jegyzők

interaktív: 2024. május 20-30., projektfeladat:2024. május 22-31., projektfeladat, szóbeli vizsgatevékenységek:

2024. május 29. – június 7.

Ágazati alapvizsgák a 9. szakképző és a 10. technikumi évfolyamon (külön terv szerint)

Iskolavezetés, szakmai munkaközösségek, osztályfőnökök

2024. április – június.

Pedagógusnapi ünnepség

(rövidített órák)

Iskolavezetés

2024. május 31.

Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály - Ásványráró

Testnevelés munkaközösség

2024. május-június

Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül

Történelem munkaközösség

2024. június 4.

Megemlékezés a rádión keresztül

(5.óra)

Utolsó tanítási nap

Szaktanárok, Osztályfőnökök

2024. június 14.

Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni

Iskolavezetés, Szaktanárok,

Osztályfőnökök

2024. június 14. 13 óra

(rövidített, 30 perces órákat tartunk)

9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (Oktatótestület engedélyével)

Osztályfőnökök

Szaktanárok

2024. június 14. du.

Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint)

 

Emelt szintű érettségi szóbeli

Iskolavezetés

Oktatótestület

12. évfolyam

 

2024. június 17. – július 3.

 

 

2024. június 5-12.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás

 

Iskolavezetés, Osztályfőnökök

 

2024. június 20. 09.00 óra

Beiratkozás a 9. évfolyamra 

Osztályfőnökök

2024. június 26.

8.00 – 16.00

Év végi oktatótestületi értekezlet

Iskolavezetés

Oktatótestület

2024. június 28. 9 óra

 

A 2021/22 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Telefon: +36 96 529 520

E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu

OM azonosító: 203037/014


2024Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum