Tanév eseményei |

Tanév eseményei

A tanév rendeleti munkarendje

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)

Tanítási szünetek:

Őszi szünet: október 29 – október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

Téli szünet: december 27 – 2019. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

Tavaszi szünet: április 18 – április 23.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019 április 17 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április  24. (szerda).

Az első félév vége:

2019. január 25.

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:

2019. január 19 – április 26.

Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra:

2019. január 19. 10 óra

Pótnap: 2019. január 24. 14 óra

Végző évfolyamok utolsó tanítási napja: 2019. május 2.

Írásbeli érettségi vizsgák: 2019. május 6 – 24.

A szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

– emelt szinten: 2019. június 5 – 13.

– középszinten: 2019. június 17 – 28.

Szakmai írásbeli vizsgák: 2019. május 13 – 22.

Kompetenciamérés a 10. évfolyam részvételével: 

2019. május 29.

Utolsó tanítási nap:

2019. június 14.

A tanítási napok száma:

szakgimnáziumban: 179 nap

szakközépiskolában: 180 nap

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban: 

Szakgimnáziumban: 8 nap

Szakközépiskolában: 7 nap

2018. december 6.  Pályaorientációs nap

2018. december 7.  Diákönkormányzati nap

2019. április 24. Egészségnap – környezetvédelmi nap

2019. május 6 – 8.  9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejében

2019. május 15. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli ágazati, szakmai érettségi vizsgatárgy idejében

 

Tanév időrendi kiemelt feladatrendszere

Esemény Dátum
Tanévnyitó, alakuló értekezlet 2018. augusztus 24. 9  óra
Tankönyvosztás (osztályonként) 2018. augusztus 28-31.
Javító-pótló vizsgák 2018. augusztus 30-31.
Munkaközösségek alakuló ülései 2018. augusztus 30. – szeptember 03.
Tanévnyitó ünnepély 2018. szeptember 3. 8 óra
Javító-pótló őszi érettségire, szakmai vizsgákra való jelentkezés 2018. szeptember 5.
Törzskönyvek, bizonyítványok leadása 2018. szeptember 7.
Ügyeleti rend, órarend közzététele 2018. szeptember 7.
Tanórán kívüli foglalkozások megszervezése 2018. szeptember 7.
Munkatervek, tanmenetek elkészítése, jóváhagyása 2018. szeptember 7.
Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása, 2018. szeptember 7.
POK munkaterv 2018. szeptember 15.
OKTV jelentkezési határidő 2018. szeptember 21.
Diákközgyűlés 2018. szeptember 26. 1-2-3. óra
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

2018. szeptember 26. 16. óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

2018. szeptember 27. 16 óra
OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR) 2018. szeptember 28.
Óralátogatások indítása Éves terv szerint ill. aktuálaitás alapján önértékelés – megbeszélés okt. 5.
Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió 2018. október 5. 5. óra
Őszi érettségi írásbeli vizsgák Ksz. – Esz.  2018. október 12-29.
Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (október 22. helyett) 2018. október 13. szombat
Rendhagyó megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából

 

2018. okt. 19. 9-10-11. osztály

Megemlékezés a rádión keresztül (1.óra)

Terror Háza 12. évfolyam

Őszi szünet 2018. október 29.  – október 31.

(utolsó tanítási nap: okt. 26.;

első tanítási nap: nov.5 .)

Képzési vásár – pályaválasztási börze 2018.  november
Épísd a jövd! 2018. november 7.
Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál 2018. november 7.
Munkanap áthelyezés pénteki órarenddel (november 2. helyett) 2018. november 10. szombat
Fogadónap 9-12. évfolyam 2018. november 15.

15.30 – 17.00

Őszi érettségi szóbeli vizsgák Ksz. 2018. november 19 – november 23.
Esz. 2018. november 8 – 12.
Nyitott Kapuk Napja 2018. november 3. hete
Tankönyvrendelés

(külön tankönyvrendelési szabályzat szerint)

2018. november 30. –

2019. szeptember 30.

Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (december 24. helyett) 2018. december 1. szombat
Truka – Kupa 2018. december 3.
Diáknap (tanítás nélküli munkanap) 2018. december 7.
Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (december 31. helyett) 2018. december 15. szombat
Karácsonyi ünnepély 2018. december 21.  11 óra

(rövidített 30 perces órákat tartunk)

Téli szünet 2018. december 27 – 2019. január  2.

utolsó tanítási nap: dec. 21. péntek

első tanítási nap: jan. 3. csütörtök

OSZTV-re jelentkezés 2019. január
Fizikai állapot és edzettség vizsgálata 2019. január 7. – 2019. május 31.
Magántanulók félévi osztályozó vizsgája     9-12. évf. 2019. január 7-11.
Egységes Írásbeli felvételi a 8-as évfolyamok számára

(bejelentkezés dec. 9.

középfokú iskolába jelentkezés: február 15.

id. felv. jegyzék – április 7.

végleges felv. j. – ápr. 19.

értesítés megküld. – ápr. 26.)

2019. január 19. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2019. jan. 24. 14 óra

A tanév első félévének vége (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) 2019. január 25.
Félévi osztályozó értekezlet 2019. január 25. 13.40 (7. órától elmarad a tanítás)
Hangverseny látogatás 2019. január 28 – február 1.
A szülők értesítése a félévi eredményekről 2019. február 1-ig
Szalagavató 2018. február 1. 16.30 óra
Sítáborok Ausztria 2019. január – február
Félévi Nevelőtestületi értekezlet, pedagógiai elemzés 2019. január 31. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
SZÉTV-re jelentkezés 2019. február 1.
Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

2019. február 15.
Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések

Helyi iskolai szakképzésbe jel.

2019. február 15.
Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező

8. évfolyamosoknak (sportosztály)

2019. február 18 –

2019. március 8.

Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

2019. február 20. 16 óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

2019. február 21. 16 óra
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió) 2019. február 25. 5. óra
Szakközépiskolai  1/9. évf. tanulók szintvizsgája 2019. febr. 28.
Hangverseny 2019. március 4 -11.
Március 15.-i ünnepély

(pályázatok értékelése, iskolai versenyek)

2019. március 14. 9 óra (3. órától tanítás)
Fogadónap 9-12. évfolyam 2019. március 21.

15.30 – 17.00

10. évfolyamnak  orientáció választás meghirdetése 2019. március 29.
Olimpiatörténeti vetélkedő 2019. április
Digitális témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez 2019. április 8 -12.
Megemlékezés a Költészet Napjáról 2019. április 12.
12. évfolyam magántanulóinak – osztályozó vizsgája 2019. árpilis 15-19.
Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással (tan. nélküli m. nap) 2019. április 17.
Tavaszi szünet 2019. április 18 – április 23.

(utolsó tanítási nap: április 17.; első tanítási nap: április 24.)

Egészségnap – környezetvédelmi nap      (tan. nélküli m. nap) 2019 április 24.
12. évf. búcsúszerenádja 2019. április 29-30 .
Utolsó tanítási nap a végzős, 12. –es osztályokban (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) 2019. május 2.
5/13, 2/14 szakképzési évfoly. utolsó tanítási nap 2019. május 2.
Osztályozó értekezlet a végzős 12. 5/13,2/14-es osztályoknak 2019. május 2. 13.40 óra
12. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája 2019. május 2. du.
Ballagási búcsúztató 2019. május 4. (szombat)
Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

2019. május 6-8.
Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák (külön terv szerint) 2019. május 6-24.
Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét kap.o.rendez. 2019. március 18 -22.
OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák 2019. május 20 – 24., gyakorlati május 27 – 31.,
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlettségének vizsgálata 10. évfolyam 2019. május 29.
Pedagógusnapi ünnepség (rövidített órák) 2019. május 31.
Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály – Novákpuszta 2019. május vége, június eleje
OKJ –s szakmai szóbeli vizsgák 2019. szóbeli június 3 – 14.
Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül 2019. június 3. 5 óra.
9-11. évfolyamos magántanulók osztályozó vizsgája 2019. június 6-7.
Utolsó tanítási nap 2019. június 14.
Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni 2019. június 14. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (nevelőtestület engedélyével) 2019. június 14. du.
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint)
Emelt szintű érettségi szóbeli
2019. június 17-28.

2019. június 5-13.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 2019. június 19. 09.00 óra
 
Beiratkozás a 9. évfolyamra 2019. június 21.

8.00 – 16.00

Év végi nevelőtestületi értekezlet 2019. június 28. 9 óra
ESEMÉNY NAPTÁR TÁMOGATÓINK:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás