Tanév eseményei

Tanév eseményei:

A tanév – Jogszabályból adódó – Munkarendje

 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.

Tanítási szünetek:

  • Őszi szünet: október 23. – november 01.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (kedd).

  • Téli szünet: december 22. – 2022. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

  • Tavaszi szünet: április 14 – április 19.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 12. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap április 20. (szerda).

Az első félév vége: 2022. január 21. (A szülőket 2022. január 29-ig kell értesíteni)

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata: 2022. január 10. – április 22.

Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra: 2022. január 22. 10 óra

Pótnap: 2022. január 27. 14 óra

Végző évfolyamok utolsó tanítási napja: 2022. április 29.

Írásbeli érettségi vizsgák: 2022. május 2 – 23.

A szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

– emelt szinten: 2022. június 1 – 9.

– középszinten: 2022. június 13 – 24.

Szakmai írásbeli vizsgák: 2022. május 9 – 20.

Kompetenciamérés a 10. évfolyam részvételével: 2022. április 20. – május 3.

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.

A tanítási napok száma: szakgimnáziumban, technikumban: 179 nap

szakközépiskolában, szakképző iskolában: 180 nap

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban:

Technikumban: 8 nap

Szakképző iskolában: 7 nap

2021. december 7. v Pályaorientációs nap
2021. december 10. v Diákönkormányzati nap
2022. március 26. v Egészségnap – környezetvédelmi nap
2022. április 13. v Oktatótestületi értekezlet, szakmai kirándulással
2022. május 2 – 4. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejében
2022. május 11. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli ágazati, szakmai érettségi vizsgatárgy idejében

Tanév időarányos program- és feladatterve

TARTALMI FELADATOK  ÉRINTETT SZERVEZETI

KERETEK

IDŐHATÁROK
Tanévnyitó, alakuló értekezlet Iskolavezetés 2021. augusztus 23. 9 óra
Tankönyvosztás (osztályonként)   2021. augusztus 24-30.
Javító-pótló vizsgák Osztályfőnökök, Szaktanárok 2021. augusztus 24-25.
Munkaközösségek alakuló ülései Munkaközösség-vezetők; reál-humán Igazgatóhelyettesek 2021. augusztus 24 – 31.
Tanévnyitó ünnepély Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2021. szeptember 1. 9 óra
Törzskönyvek aktualizállása, bizonyítványok leadása Osztályfőnökök 2021. szeptember 3.
Ügyeleti rend közzététele Iskolavezetés 2021. szeptember 3.
Munkatervek, tanmenetek

elkészítése, jóváhagyása

Iskolavezetés,

Munkaközösségvezetők

2021. szeptember 10.
Bázisintézményi pályázati munkaterv elfogadása Iskolavezetés 2021. szeptember 10.
Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, szakkör indítása Oktatók, Foglalkozásvezetők 2021. szeptember 20.
Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása  Iskolavezetés 2021. szeptember 15.
OKTV jelentkezési határidő Iskolavezetés,

Munkaközösségvezetők

2021. szeptember 17.
Diákközgyűlés Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2021. szeptember 22. 1-2. óra
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2021. szeptember 22. 16. óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2021. szeptember 23. 16. óra
OKTV jelentkezések továbbítása

(ADAFOR)

Iskolavezetés 2021. szeptember 24.
Magyar Diáksport Napja Sport ágazati – testnevelés munkaközösség 2021. szeptember 24.
Óralátogatások indítása Éves terv szerint ill. aktualitás alapján Iskolavezetés – min. ir. rendszer vez. 2021. október 4.
Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió Történelem munkaközösség,

 

2021. október 6.  1. óra
Őszi érettségi vizsgák – kijelölt intézmény vagyunk Igazgató 2021. október 15-28. – írásbeli november 22-26. – szóbeli
Rendhagyó megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából

 

Magyar munkaközösség,

Ünnepséget előkészítő bizottság,

Osztályfőnöki munkaközösség

 

2021. október 22.

Megemlékezés a rádión keresztül

(1.óra)

 

Őszi szünet   2021. október 25. – november 1.

(utolsó tanítási nap: október 22.; első tanítási nap: november 2.)

Képzési vásár – pályaválasztási börze Iskolavezetés 2021. november
Mi a Pálya? – pályaorientációs nap általános iskolások számára Iskolavezetés 2021. november
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2021. november 11. 15:30-17:00

 

Nyitott Kapuk Napja Iskolavezetés 2021. november 3. hete

 

Tankönyvrendelés (külön tankönyvrendelési szabályzat szerint) Iskolavezetés

Tankönyvfelelős

Osztályfőnökök

2021. november 30. –   2022. április 30.
Bercsényi –hét: (külön terv szerint, további programok) 

1.       Megnyitónap

Truka-Kupa

Iskolavezetés, Testnevelés munkaközösség  

2021. december 6-10.

2. Pályaorientációs tanítás nélküli nap Osztályfőnökök 2021. december 7.
3. Diáknap (tanítás nélküli munkanap) Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2021. december 10. 
Munkanap áthelyezés pénteki órarenddel (december 24. helyett) Osztályfőnökök 2021. december 11. szombat
Karácsonyi ünnepély Ünnepség előkészítő bizottság 2021. december 21. 11 óra

(rövidített 30 perces órákat tartunk)

Téli szünet   2021. december 22 – 2022. január 2. (utolsó tanítási nap: dec. 21. kedd első tanítási nap: jan. 3. hétfő)
OSZTV-re jelentkezés Szakképzési évfolyamok 2022. január 
Fizikai állapot és edzettség vizsgálata Testnevelés munkaközösség 2022. január 10. – 2022. április 22.
Egységes Írásbeli felvételi a 8-as

évfolyamok számára (bejelentkezés dec. 3.

középfokú iskolába jelentkezés:

február 18. gyak. felvételi feb 22. – márc. 11. id. felv. jegyzék – április 12. végleges felv. j. – ápr. 22.

értesítés megküld. – ápr. 29.)

Iskolavezetés

Oktatótestület

2022. január 22. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2022. jan. 27. 14 óra

A tanév első félévének vége (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) Szaktanárok, Osztályfőnökök 2022. január 21.
Félévi osztályozó értekezlet Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2022. január 21. 13.40 (7. órától elmarad a tanítás)
A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfőnökök 2022. január 28-ig
Sítáborok Szlovákia Testnevelés munkaközösség 2022. január – február
Félévi Oktatótestületi értekezlet, pedagógiai elemzés Iskolavezetés 2022. január 27. 13 óra

(rövidített, 30 perces órákat tartunk)

ÁSZÉV-re jelentkezés Szakmai előkészítő tárgyakat tanulók 2022. január 28.
A 12. évfolyam decemberi mellékszakképesítésre jelentkezése után: írásbeli vizsgatevékenysége: szóbeli és gyak.vizsgarész tev.: Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2022. február – március hónapban kerülhet lebonyolításra

 

Szalagavató Osztályfőnöki munkaközösség 2022. február 4. 16:30
Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

Osztályfőnökök 2022. február 15.
Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések

Helyi iskolai szakképzésbe jel.

Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2022. február 15.
Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező 8. évfolyamosoknak ill. fizikai képesség vizsgálat a rendészeti osztályoknál Sport ágazati – testnevelés munkaközösség

 

2022. február 28. – 2022. március 4.
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2022. február 23. 16 óra
10. évfolyamnak kötelező érettségi tantárgyválasztás meghirdetése  Iskolavezetés 2022. február 23. 
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2022. február 24. 16 óra
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió) Ünnepséget előkészítő bizottság 2022. február 25. 5. óra
Március 15 -i ünnepély Ünnepséget előkészítő bizottság 2022. március 11. 9 óra

(3. órától tanítás)

Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2022. március 24.

15.30 – 17.00

Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (március 14. helyett)
Egészségnap – környezetvédelmi nap (tan. nélküli m. nap) 
Osztályfőnökök

Iskolavezetés, Testnevelés mk., Természettudományi mk.

2022. március 26. szombat
Olimpiatörténeti vetélkedő (városi szintű) Történelem munkaközösség 2022. április
Digitális Témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez  Iskolavezetés 

Munkaközösség vezetők

2022. április 4-8.
Oktatótestületi értekezlet, szakmai kirándulással (tan. nélküli m. nap) Iskolavezetés 2022. április 13.
Tavaszi szünet   2022. április 14 – április 19. 

(utolsó tanítási nap: április 13.; első tanítási nap: április 20.)

Országos mérés időszak digitális mérőeszközökkel a 10. évfolyamon Iskolavezetés 

Oktatótestület

2022. április 20 – május 3.
1. mérési nap szövegértés – matematika – április 20., 21.
2. mérési nap természettudományi
 – április 22., 25.
Fenntarthatósági Témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez  Iskolavezetés 

Munkaközösség vezetők

2022. április 25-29.
12. évf. búcsúszerenádja 12. évf. 2022. április 27.- 28.
Utolsó tanítási nap a végzős, 12. – es osztályokban (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) Szaktanárok, Osztályfőnökök 2022. április 29.
5/13, 2/14 szakképzési évfoly. utolsó tanítási nap Szaktanárok, Osztályfőnökök 2022. április 29.  
Osztályozó értekezlet a végzős 12.

5/13; 2/14-es osztályoknak

Iskolavezetés,

Oktatótestület

2022. április 29. 13.40 óra
12. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok (Oktatótestület engedélyével)

2022. április 29. du.
Ballagási búcsúztató Osztályfőnöki munkaköz. vez. 2022. április 29. 16 óra (péntek)
Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

  2022. május 2-4.

ill. május 11.

Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák (külön terv szerint) Iskolavezetés, Szaktanárok,

Osztályfőnökök

2022. május 2-23.
OKJ-s szakmai vizsgák Iskolavezetés írásbeli: 2022. május 9-20., gyakorlati:2022. május 16-31., szóbeli vizsgatevékenységek:

2022. június. 1-10.

Ágazati alapvizsgák a 9. szakképző és a 10. technikumi évfolyamon (külön terv szerint) Iskolavezetés 2022. március – április.
Pedagógusnapi ünnepség

(rövidített órák)

Iskolavezetés 2022. június 3.
Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály – Novákpuszta Testnevelés munkaközösség 2022. május vége, június eleje
Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül Történelem munkaközösség 2022. június 3. 5 óra.
Utolsó tanítási nap Szaktanárok, Osztályfőnökök 2022. június 15.
Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni Iskolavezetés, Szaktanárok,

Osztályfőnökök

2022. június 15. 13 óra

(rövidített, 30 perces órákat tartunk)

9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (Oktatótestület engedélyével) Osztályfőnökök

Szaktanárok

2022. június 15. du.
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint)

 

Emelt szintű érettségi szóbeli

Iskolavezetés

Oktatótestület

12. osztály

 

2022. június 13-24.

 

2022. június 1-9.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Iskolavezetés, Osztályfőnökök

 

2022. június 20. 09.00 óra

 

Beiratkozás a 9. évfolyamra  Osztályfőnökök 2022. június 23.

8.00 – 16.00

Év végi oktatótestületi értekezlet Iskolavezetés

Oktatótestület

2022. június 29. 9 óra

 

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás