Tanév eseményei |

Tanév eseményei

A tanév rendeleti munkarendje

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2.

Tanítási szünetek:

  • Őszi szünet: október 28 – október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

  • Téli szünet: december 23 – 2020. január 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

  • Tavaszi szünet: április 9 – április 14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020 április 8 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda).

Az első félév vége: 2020. január 24. (A szülőket 2020. január 31-ig kell értesíteni)

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata: 2020. január 8 – április 24.

Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra: 2020. január 18. 10 óra

Pótnap: 2020. január 23. 14 óra

Végző évfolyamok utolsó tanítási napja: 2020. április 30.

Írásbeli érettségi vizsgák: 2020. május 4 – 25.

A szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

– emelt szinten: 2020. június 3 – 19.

– középszinten: 2020. június 16 – 30.

Szakmai írásbeli vizsgák: 2020. május 11 – 20.

Kompetenciamérés a 10. évfolyam részvételével:  2020. május 27.

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15.

A tanítási napok száma: szakgimnáziumban: 178 nap

szakközépiskolában: 179 nap

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban:

Szakgimnáziumban: 8 nap

Szakközépiskolában: 7 nap

2019. december 5. v  Pályaorientációs nap

2019. december 6. v Diákönkormányzati nap

2020. április 8. v Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással

2020. április 24. v Egészségnap – környezetvédelmi nap

2020. május 4 – 6. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejébenmájus 14. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli ágazati, szakmai érettségi vizsgatárgy idejében

Iskolai programjaink

Tartalmi feladatok  Érintett szervezeti keretek időhatárok
Tanévnyitó, alakuló értekezlet Iskolavezetés 2019. augusztus 23. 9  óra
Tankönyvosztás (osztályonként)   2019. augusztus 26-31.
Javító-pótló vizsgák Osztályfőnökök, Szaktanárok 2019. augusztus 26-27.
Munkaközösségek alakuló ülései Munkaközösség-vezetők;

reál-humán Igazgatóhelyettesek

2019. augusztus 30. – szeptember 02.
Tanévnyitó ünnepély Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2019. szeptember 2. 8 óra
Törzskönyvek, bizonyítványok leadása Osztályfőnökök 2019. szeptember 6.
Ügyeleti rend, órarend közzététele Iskolavezetés 2019. szeptember 6.
Tanórán kívüli foglalkozások megszervezése Szaktanárok, foglalkozásvezetők 2019. szeptember 6.
Munkatervek, tanmenetek elkészítése, jóváhagyása Iskolavezetés, Munkaközösségvezetők 2019. szeptember 6.
Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása Iskolavezetés 2019. szeptember 6.
Bázisintézményi munkaterv Iskolavezetés 2019. szeptember 13.
OKTV jelentkezési határidő Iskolavezetés 2019. szeptember 20.
Diákközgyűlés Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2019. szeptember 25. 1-2. óra
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2019. szeptember 25. 16. óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2019. szeptember 26. 16 óra
OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR) Iskolavezetés 2019. szeptember 27.
Óralátogatások indítása Éves terv szerint ill. aktualitás alapján Iskolavezetás Önértékelési – min. ir. csoport önértékelés – megbeszélés okt. 4.
Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió Történelem munkaközösség,

 

2019. október 4.  1. óra
Rendhagyó megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából

 

Magyar munkaközösség,

Ünnepséget előkészítő bizottság, Osztályfőnöki munkaközösség

 

2019. okt. 18. 9-10-11. osztály

Megemlékezés a rádión keresztül (1.óra)

Terror Háza 12. évfolyam

Őszi szünet   2019. október 28.  – október 31.

(utolsó tanítási nap: okt. 25.;

első tanítási nap: nov.4 .)

Képzési vásár – pályaválasztási börze Iskolavezetés 2019. november
Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál Iskolavezetés 2019. november 6.
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2019. november 21.

15.30 – 17.00

Nyitott Kapuk Napja Iskolavezetés 2019. november 3. hete

 

Tankönyvrendelés

(külön tankönyvrendelési szabályzat szerint)

Iskolavezetés

Tankönyvfelelős

Osztályfőnökök

2019. november 29. –

2020. április 30.

Munkanap áthelyezés keddi órarenddel (december 24. helyett) Osztályfőnökök 2019. december 7. szombat
Bercsényi –hét (külön terv szerint)
Truka – Kupa
Iskolavezetés, Testnevelés munkaközösség  

2019. december 2 – 6.

Pályaorientációs tanítás nélküli nap Osztályfőnökök 2019. december 5.
Diáknap (tanítás nélküli munkanap) Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2019. december 6.
Munkanap áthelyezés pénteki órarenddel (december 27. helyett) Osztályfőnökök 2019. december 14. szombat
Karácsonyi ünnepély Ünnepség előkészítő bizottság 2019. december 20.  11 óra

(rövidített 30 perces órákat tartunk)

Téli szünet   2019. december 23 – 2020. január  3.

(utolsó tanítási nap: dec. 20. péntek

első tanítási nap: jan. 6. csütörtök)

OSZTV-re jelentkezés Szakképzési évfolyamok 2020. január
Fizikai állapot és edzettség vizsgálata Testnevelés munkaközösség 2020. január 8. – 2020. április 24.

 

Egységes Írásbeli felvételi a 8-as évfolyamok számára

(bejelentkezés dec. 6.

középfokú iskolába jelentkezés: február 19.

id. felv. jegyzék – április 8.

végleges felv. j. – ápr. 23.

értesítés megküld. – ápr. 30.)

Iskolavezetés

Nevelőtestület

2020. január 18. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2020. jan. 23. 14 óra

A tanév első félévének vége (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) Szaktanárok, Osztályfőnökök 2020. január 24.
Félévi osztályozó értekezlet Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2020. január 24. 13.40 (7. órától elmarad a tanítás)
Hangverseny látogatás C. Tóth Bernadett 2020. január 27 – január 31.
A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfőnökök 2020. január 31-ig
Szalagavató Osztályfőnöki munkaközösség 2020. január 31. 16.30 óra
Sítáborok Ausztria Testnevelés munkaközösség 2020. január – február
Félévi Nevelőtestületi értekezlet, pedagógiai elemzés Iskolavezetés 2020. január 31. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
ÁSZÉV-re jelentkezés Szakmai előkészítő tárgyakat tanulók 2020. január 31.
A 12.évfolyam várható decemberi mellék-szakképesítésre jelentkezése után:
írásbeli vizsgatevékenysége:
szóbeli és gyak.vizsgarész tev.:
Osztályfőnökök  

 

 

február 3-7.

február – március hónapban kerülhet lebonyolításra

 

Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

Osztályfőnökök 2020. február 15.
Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések

Helyi iskolai szakképzésbe jel.

Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2020. február 15.
Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező

8. évfolyamosoknak (sportosztály)

Testnevelési munkaközösség

Leendő sportosztályok

2020. február 18 –

2020. március 8.

Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2020. február 26. 16 óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2020. február 27. 16 óra
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió) Ünnepséget előkészítő bizottság 2020. február 25. 5. óra
Szakközépiskolai  1/9. évf. tanulók szintvizsgája Gyak.okt.vez. 2020. febr. 28.
Hangverseny C. Tóth Bernadett 2020. március
Március 15.-i ünnepély

(pályázatok értékelése, iskolai versenyek)

Ünnepséget előkészítő bizottság 2020. március 13. 9 óra (3. órától tanítás)
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2020. március 26.

15.30 – 17.00

10. évfolyamnak  orientáció választás meghirdetése Iskolavezetés 2020. március 27.
Olimpiatörténeti vetélkedő Történelem munkaközösség 2020. április
Digitális témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2020. március 23-27.
Megemlékezés a Költészet Napjáról Magyar munkaközösség 2020. április 10.
Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással (tan. nélküli m. nap) Iskolavezetés 2020. április 8.
Tavaszi szünet   2020. április 9 – április 14.

(utolsó tanítási nap: április 8..; első tanítási nap: április 15.)

Egészségnap – környezetvédelmi nap (tan. nélküli m. nap) Iskolavezetés, Testnevelés mk. 2020 április 24.
12. évf. búcsúszerenádja 12. évf. 2020. április 28-29 .
Utolsó tanítási nap a végzős, 12. –es osztályokban (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) Szaktanárok, Osztályfőnökök 2020. április 30.
5/13, 2/14 szakképzési évfoly. utolsó tanítási nap Szaktanárok, Osztályfőnökök 2020. április 30.
Osztályozó értekezlet a végzős 12. 5/13,2/14-es osztályoknak Iskolavezetés,

Nevelőtestület

2020. április 30. 13.40 óra
12. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok (nevelőtestület engedélyével)

2020. április 30. du.
Ballagási búcsúztató Osztályfőnöki munkaköz. vez. 2020. április 30. 16 óra (csütörtök)
Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

  2020. május 4-6.
Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák (külön terv szerint) Iskolavezetés, Szaktanárok, Osztályfőnökök 2020. május 4-25.
Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét kap.o.rendez. Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2020. április 20-24.
OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák Iskolavezetés 2020. május 15-20., gyakorlati

május 27 – 31.,

Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlettségének vizsgálata 10. évfolyam Iskolavezetés

Nevelőtestület

2020. május 27.
Pedagógusnapi ünnepség (rövidített órák) Iskolavezetés 2020. május 29.
Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály – Novákpuszta Testnevelés munkaközösség 2020. május vége, június eleje
OKJ –s szakmai szóbeli vizsgák 13 – 14. évf. 2020. szóbeli június
Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül Történelem munkaközösség 2020. június 4. 5 óra.
Utolsó tanítási nap Szaktanárok, Osztályfőnökök 2020. június 15.
Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni Iskolavezetés, Szaktanárok, Osztályfőnökök 2020. június 15. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (nevelőtestület engedélyével) Osztályfőnökök

Szaktanárok

2020. június 15. du.
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint)
Emelt szintű érettségi szóbeli
Iskolavezetés

Nevelőtestület

12. osztály

 

2020. június. 15.

 

202. június 4-11.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Iskolavezetés, Osztályfőnökök

 

2020. június 18. 09.00 óra
     
Beiratkozás a 9. évfolyamra Osztályfőnökök 2020. június 23.

8.00 – 16.00

Év végi nevelőtestületi értekezlet Iskolavezetés

Nevelőtestület

2020. június 29. 9 óra

Szakképzésünket segítő partnereink:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás