Tanév eseményei

A TANÉV – JOGSZABÁLYBÓL ADÓDÓ – MUNKARENDJE

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1.

Tanítási szünetek:

 • Őszi szünet:
  2020. október 23 – november 01.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).
 • Téli szünet:
  2020. december 21 – 2021. január 3.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
 • Tavaszi szünet: 2021. április 1 – április 6.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda).

Az első félév vége:
2021. január 22. (A szülőket 2021. január 29-ig kell értesíteni)

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:
2021. január 11 – április 23.
Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra:
2021. január 23. 10 óra
Pótnap: 2021. január 28. 14 óra

Végző évfolyamok utolsó tanítási napja:
2021. április 30.
Írásbeli érettségi vizsgák:
2021. május 3 – 25.
A szóbeli érettségi vizsgák időpontja:
– emelt szinten: 2021. június 3 – 10.
– középszinten: 2021. június 14 – 25.
Szakmai írásbeli vizsgák:
2021. május 11 – 20.
Kompetenciamérés a 10. évfolyam részvételével:
2021. május 26.

Utolsó tanítási nap:
2021. június 15.

A tanítási napok száma: szakgimnáziumban, technikumban: 177 nap
szakközépiskolában, szakképző iskolában: 178 nap

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban:

 • Technikumban: 8 nap
 • Szakképző iskolában: 7 nap
 • 2020. december 3.    – Pályaorientációs nap
 • 2020. december 4.   –  Diákönkormányzati nap
 • 2021. március 31.     –  Oktatótületi értekezlet, szakmai kirándulással
 • 2021. április 23.        –  Egészségnap – környezetvédelmi nap
 • 2021. május 3 – 5.     –  9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejében
 • 2021. május 12.        –  9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli ágazati, szakmai érettségi vizsgatárgy idejében

 

TANÉV IDŐARÁNYOS KIEMELT PROGRAM- ÉS
FELADATTERVE

TARTALMI FELADATOK  ÉRINTETT SZERVEZETI

KERETEK

IDŐHATÁROK
Tanévnyitó, alakuló értekezlet Iskolavezetés 2020. augusztus 24. 9 óra
Tankönyvosztás (osztályonként)   2020. augusztus 24-31.
Javító-pótló vizsgák Osztályfőnökök, Szaktanárok 2020. augusztus 25-26. és 2021 augusztus 24-25.
Munkaközösségek alakuló ülései Munkaközösség-vezetők; reál-humán Igazgatóhelyettesek 2020. augusztus 24 – 30.
Tanévnyitó ünnepély Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2020. szeptember 1. 9 óra
Törzskönyvek elektronikus aktualizállása, bizonyítványok leadása Osztályfőnökök 2020. szeptember 4.
Ügyeleti rend, órarend közzététele Iskolavezetés 2020. szeptember 4.
Munkatervek, tanmenetek

elkészítése, jóváhagyása

Iskolavezetés,

Munkaközösségvezetők

2020. szeptember 4.
Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása  Iskolavezetés 2020. szeptember 4.
Bázisintézményi pályázati munkaterv elfogadása Iskolavezetés 2020. szeptember 4.
OKTV jelentkezési határidő Iskolavezetés 2020. szeptember 18.
Diákközgyűlés Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2020. szeptember 25. 1-2. óra
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2020. szeptember 23. 16. óra

Járványügyi helyzettől függően digitális módon.

Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2020. szeptember 24. 16 óra

Járványügyi helyzettől függően digitális módon.

OKTV jelentkezések továbbítása

(ADAFOR)

Iskolavezetés 2020. szeptember 25.
Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, szakkör indítása Szaktanárok, foglalkozásvezetők 2020. szeptember 28.
Óralátogatások indítása Éves terv szerint ill. aktualitás alapján Iskolavezetés – min. ir. rendszer vez. 2020. október 2.
OH Fenntarthatósági témahét Természettudományi mk. 2020. október 5-9.
„a világ legnagyobb tanórája”    
Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió Történelem munkaközösség,

 

2020. október 6.  1. óra
Őszi érettségi vizsgák – kijelölt intézmény vagyunk Igazgató 2020. október 16-30. – írásbeli november 23-27. – szóbeli
Rendhagyó megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából

 

Magyar munkaközösség,

Ünnepséget előkészítő bizottság,

Osztályfőnöki munkaközösség

 

2020. október 22. 

Megemlékezés a rádión keresztül

(1.óra)

 

Őszi szünet   2020. október 23. – november 01.

(utolsó tanítási nap: október 22.; első tanítási nap: november 2.)

Képzési vásár – pályaválasztási börze Iskolavezetés 2020. november Járványügyi helyzettől függően digitális módon.
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2020. I. félévben: digitális módon egyéni elérhetőségek használatával.

 

Nyitott Kapuk Napja Iskolavezetés 2020. november 3. hete

Járványügyi helyzettől függően digitális módon.

Tankönyvrendelés (külön tankönyvrendelési szabályzat szerint) Iskolavezetés

Tankönyvfelelős

Osztályfőnökök

2020. november 30. –   2021. április 30.
Bercsényi –hét: (külön terv szerint, további programok) 

1. Megnyitónap    

Truka-Kupa

Iskolavezetés, Testnevelés munkaközösség  

2020. december 1.

2. Diáknap (tanítás nélküli munkanap) Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2020. december 4.
3. Pályaorientációs tanítás nélküli nap Osztályfőnökök 2020. december 3.
Munkanap áthelyezés pénteki órarenddel (december 24. helyett) Osztályfőnökök 2020. december 12. szombat
Karácsonyi ünnepély Ünnepség előkészítő bizottság 2020. december 18.  11 óra

(rövidített 30 perces órákat tartunk)

Téli szünet   2020. december 21 – 2021. január  3. (utolsó tanítási nap: dec. 18. péntek első tanítási nap: jan. 4. hétfő)
OSZTV-re jelentkezés Szakképzési évfolyamok 2021. január
Fizikai állapot és edzettség vizsgálata Testnevelés munkaközösség 2021. január 11. – 2021. április 23.
Egységes Írásbeli felvételi a 8-as

évfolyamok számára (bejelentkezés dec. 4.  középfokú iskolába jelentkezés:

február 19. gyak. felvételi feb 23. – márc. 12. id. felv. jegyzék – április 14. végleges felv. j. – ápr. 23.

értesítés megküld. – ápr. 30.)

Iskolavezetés

Nevelőtestület

2021. január 23. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2021. jan. 28. 14 óra

A tanév első félévének vége (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) Szaktanárok, Osztályfőnökök 2021. január 22.
Félévi osztályozó értekezlet Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2021. január 22. 13.40 (7. órától elmarad a tanítás)
A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfőnökök 2021. január 29-ig
Szalagavató Osztályfőnöki munkaközösség 2021. január 29. 16.30 óra ill.

digitális úton

Sítáborok Ausztria Testnevelés munkaközösség 2021. január – február
Félévi Nevelőtestületi értekezlet, pedagógiai elemzés Iskolavezetés 2021. január 29. 13 óra

(rövidített, 30 perces órákat tartunk)

ÁSZÉV-re jelentkezés Szakmai előkészítő tárgyakat tanulók 2021. január 29.
A 12. évfolyam decemberi mellékszakképesítésre jelentkezése után: írásbeli vizsgatevékenysége: szóbeli és gyak.vizsgarész tev.: Osztályfőnökök  

 

február – március hónapban kerülhet lebonyolításra

 

Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

Osztályfőnökök 2021. február 15.
Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések

Helyi iskolai szakképzésbe jel.

Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2021. február 15.
Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező Testnevelési munkaközösség

 

2021. február 16. – 2021. március 5.
8. évfolyamosoknak ill. fizikai képesség vizsgálat a rendészeti osztályoknál    
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2021. február 24. 16 óra Járványügyi helyzettől függően digitális módon.
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2021. február 25. 16 óra Járványügyi helyzettől függően digitális módon.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió) Ünnepséget előkészítő bizottság 2021. február 25. 5. óra
Március 15.-i ünnepély

 

Ünnepséget előkészítő bizottság 2021. március 12. 9 óra

(3. órától tanítás)

Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2021. március 25.

15.30 – 17.00

II. félévben: Járványügyi helyzettől függően digitális módon egyéni elérhetőségek használatával.

 

10. évfolyamnak kötelező érettségi tantárgyválasztás meghirdetése  Iskolavezetés 2021. március 26.
Olimpiatörténeti vetélkedő (városi szintű) Történelem munkaközösség 2021. április
Digitális témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez  Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2021. március 22-26.
Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással (tan. nélküli m. nap) Iskolavezetés 2021. március 31.
Tavaszi szünet   2021. április 1 – április 6.

(utolsó tanítási nap: március 31.; első tanítási nap: április 7.)

Egészségnap – környezetvédelmi nap – fennterthatósági témahét

(tan. nélküli m. nap) 

Iskolavezetés, Testnevelés mk., Természettudományi mk. 2021. április 23.
12. évf. búcsúszerenádja 12. évf. 2021. április 27.- 28. ill. járványügyi helyzettő függően
Utolsó tanítási nap a végzős, 12. – es osztályokban (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) Szaktanárok, Osztályfőnökök 2021. április 29.

 

5/13, 2/14 szakképzési évfoly. utolsó tanítási nap Szaktanárok, Osztályfőnökök 2021. április 29.
Osztályozó értekezlet a végzős 12.

5/13; 2/14-es osztályoknak

Iskolavezetés,

Nevelőtestület

2021. április 29. 13.40 óra
12. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok (nevelőtestület engedélyével)

2021. április 29. du.
Ballagási búcsúztató Osztályfőnöki munkaköz. vez. 2021. április 30. 16 óra (csütörtök)

Járványügyi helyzettől függően

Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

  2021. május 3-5.
Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák (külön terv szerint) Iskolavezetés, Szaktanárok,

Osztályfőnökök

2021. május 3-25.
Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét kap.o.rendez. Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2021. április 19-23.
OKJ-s szakmai vizsgák Iskolavezetés írásbeli: 2021. május 13-15., gyakorlati:2021. május 17-31., szóbeli vizsgatevékenységek:

2021. június. 1-11.

Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlettségének vizsgálata 10. évfolyam Iskolavezetés

Nevelőtestület

2021. május 26.
Pedagógusnapi ünnepség

(rövidített órák)

Iskolavezetés 2021. június 4.
Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály – Novákpuszta Testnevelés munkaközösség 2021. május vége, június eleje
OKJ –s szakmai szóbeli vizsgák 13 – 14. évf. 2021. szóbeli június 1-11.
Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül Történelem munkaközösség 2021. június 4. 5 óra.
Utolsó tanítási nap Szaktanárok, Osztályfőnökök 2021. június 15.
Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni Iskolavezetés, Szaktanárok,

Osztályfőnökök

2021. június 15. 13 óra

(rövidített, 30 perces órákat tartunk)

9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (nevelőtestület Osztályfőnökök

Szaktanárok

2021. június 15. du.
engedélyével)    
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint) Emelt szintű érettségi szóbeli Iskolavezetés

Nevelőtestület

12. osztály

 

2021. június 14-25.

 

2021. június 3-10.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Iskolavezetés, Osztályfőnökök

 

2021. június 18. 09.00 óra
Beiratkozás a 9. évfolyamra  Osztályfőnökök 2021. június 23.

8.00 – 16.00

Év végi nevelőtestületi értekezlet Iskolavezetés

Nevelőtestület

2021. június 29. 9 óra

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás