Tanév rendje |

Tanév rendje

1. A tanév munkarendje

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)

Tanítási szünetek:

  • Őszi szünet: 2017. október 30 – november 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

  • Téli szünet: 2017. december 27 – 2018. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

  • Tavaszi szünet: 2018. március 29 – április 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27 (kedd), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).

Az első félév vége: 2018. január 26. (A szülőket 2018. február 2-ig kell értesíteni)

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata: 2018. január 9 – április 27.

Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra: 2018. január 20. 10 óra

Pótnap: 2018. január 25. 14 óra

Témahetek : – pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5 – 9.

– digitális témahét 2018. április 9 – 13.

– fenntarthatósági témahét 2018. április 23 – 27.

12. évfolyamosok utolsó tanítási napja: 2018. május 3.

Írásbeli érettségi vizsgák: 2018. május 7 – 28.

A szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

– emelt szinten: 2018. június 7 – 14.

– középszinten: 2018. június 18 – 29.

Szakmai írásbeli vizsgák: 2018. május 14 – 15. ; május 17 – 18. ; május 23.

Kompetenciamérés a 10. évfolyam részvételével: 2018. május 23.

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek)

A tanítási napok száma: szakgimnáziumban: 178 nap

szakközépiskolában: 179 nap

Tanítás nélküli munkanapok:

Szakgimnáziumban: 8 nap

Szakközépiskolában: 7 nap

2017. december 7. . v Pályaorientációs nap

2017. december 8. v Diákönkormányzati nap

2018. március 28. v Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással

2018. április 4. v Sport-egészségnap

2018. május 7-9. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejében

2017. május 16. . v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejében

2. Iskolai programjaink

5.1.Tanév időrendi kiemelt feladatrendszere

Tartalmi feladatok

Érintett szervezeti keretek

időhatárok

Tanévnyitó, alakuló értekezlet Iskolavezetés 2017. augusztus 28. 9 óra
Tankönyvosztás (osztályonként)   2017. augusztus 28- szeptember 1.
Javító-pótló vizsgák Osztályfőnökök, Szaktanárok 2017. augusztus 24-25.
Munkaközösségek alakuló ülései Munkaközösség-vezetők;

reál-humán Igazgatóhelyettesek

2017. augusztus 28. – szeptember 01.
Tanévnyitó ünnepély Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2017. szeptember 1. 8 óra
Ügyeleti rend, órarend közzététele Iskolavezetés 2017. szeptember 4.
Tanórán kívüli foglalkozások megszervezése Szaktanárok, foglalkozásvezetők 2017. szeptember 4.
Munkatervek, tanmenetek elkészítése, jóváhagyása Iskolavezetés, Munkaközösség-vezetők 2017. szeptember 4.
Javító-pótló őszi érettségire, szakmai vizsgákra való jelentkezés Iskolavezetés 2017. szeptember 5.
Törzskönyvek, bizonyítványok leadása Osztályfőnökök 2017. szeptember 8.
Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása Iskolavezetés 2017. szeptember 12.
Diákközgyűlés Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2017. szeptember 13. 1-2-3. óra
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2017. szeptember 20. 16. óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2017. szeptember 21. 16 óra
OKTV jelentkezési határidő Iskolavezetés 2017. szeptember 22.
OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR) Iskolavezetés 2017. szeptember 29.
Óralátogatások indítása Éves terv szerint ill. aktuálaitás alapján Iskolavezetás Önértékelési – min. ir. csoport 2017.okt. 5.
Irásbeli szakmai vizsgák (mksz) Iskolavezetés 2017.október 2. – október 6.
Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió Történelem munkaközösség, 2017. október 6. 5. óra
Hangverseny látogatás C. Tóth Bernadett 2017. október 13.
Őszi érettségi írásbeli vizsgák Iskolavezetés 2017. október 16-27.
Rendhagyó megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából Magyar munkaközösség,

Ünnepséget előkészítő bizottság, Osztályfőnöki munkaközösség

2017. okt. 20. 9-10-11. osztály

Megemlékezés a rádión keresztül (1.óra)

2017. október 19. 12.A, K,T,3/11M

október 20. 12.R osztály

Terror Háza

Őszi szünet   2017. október 30. – november 3.

(utolsó tanítási nap: okt. 27.;

első tanítási nap: nov.6 .)

Képzési vásár – pályaválasztási börze Iskolavezetés 2017. november . 9.00 óra
Őszi érettségi szóbeli vizsgák Iskolavezetés 2017. november 20. – november 24.
Nyitott Kapuk Napja Iskolavezetés 2017. november . 15 óra

2017. november . 15 óra

Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2017. november 16.

15.30 – 17.00

Tankönyvrendelés

(külön tankönyvrendelési szabályzat szerint)

Iskolavezetés

Tankönyvfelelős

Osztályfőnökök

2017. november 30. –

2018. szeptember 30.

Bercsényi – Hét

Pályaorientációs nap
(tan. nélküli munkanap)

Iskolavezetés,

Munkaközösség vezetők,

IKSZ koordinátor 

 

2017. december 4.- 8.

2017. december 7.

Diáknap (tanítás nélküli munkanap) Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2017. december 8.
Hangverseny C. Tóth Bernadett 2017. december 18.
Karácsonyi ünnepély Ünnepség előkészítő bizottság 2017. december 22. 11 óra

(rövidített 30 perces órákat tartunk)

Téli szünet   2017. december 27 – 2018. január 2.

(utolsó tanítási nap: dec. 22. péntek

első tanítási nap: jan. 3. szerda)

OSZTV-re jelentkezés Szakképzési évfolyamok 2018. január
Fizikai állapot és edzettség vizsgálata Testnevelés munkaközösség 2018. január 9. – április 27.
Magántanulók félévi osztályozó vizsgája 9-12. évf. Iskolavezetés, Nevelőtestület 2018. január 8-12.
Félévi írásbeli számonkérés

Szakmunkások érettségire felkészítő képzés

Szabó Andrea 2018. január 16 – 18.
Félévi szóbeli számonkérés

Szakmunkások érettségire felkészítő képzés

Szabó Andrea 2018. január 23 – 25.
A tanév első félévének vége (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni)   2018. január 26.
Félévi osztályozó értekezlet Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2018. január 26. 13.40 (7. órától elmarad a tanítás)
A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfőnökök 2018. február 2-ig
Szalagavató Osztályfőnöki munkaközösség 2018. február 9. 16.30 óra
Egységes Írásbeli felvételi a 8-as évfolyamok számára

(bejelentkezés dec. 8.

középfokú iskolába jelentkezés: február 19.

id. felv. jegyzék – április 10.

végleges felv. j. – ápr. 20.

értesítés megküld. – ápr. 27.)

Iskolavezetés

Nevelőtestület

2018. január 20. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2018. jan. 25. 14 óra

Félévi Nevelőtestületi értekezlet, pedagógiai elemzés Iskolavezetés 2018. január 29. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2018. február 21. 16 óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2018. február 22. 16 óra
Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

Osztályfőnökök 2018. február 15.
Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések

Helyi iskolai szakképzésbe jel.

Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2018. február 15.
Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező

8. évfolyamosoknak (sportosztály)

Testnevelési munkaközösség

Leendő sportosztályok

2018. február 19 –

2018. március 9.

SZÉTV-re jelentkezés Szakmai előkészítő tárgyakat tanulók 2018. február 1.
     
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió) Ünnepséget előkészítő bizottság 2018. február 23. 5. óra
Szakközépiskolai 1/9. évf. tanulók szintvizsgája Gyak.okt.vez. 2018. febr. 28.
Olimpiatörténeti vetélkedő Történelem munkaközösség 2018. április
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2018. március 22.

15.30 – 17.00

Munkanap áthelyezés pénteki órarenddel (március 16. helyett) Osztályfőnökök 2018. március 10 szombat
Március 15.-i ünnepély

(pályázatok értékelése, iskolai versenyek)

Ünnepséget előkészítő bizottság 2018. március 14. 9 óra (3. órától tanítás)
Hangverseny C. Tóth Bernadett 2018. március 23.
10. évfolyamnak orientáció választás meghirdetése Iskolavezetés 2018. március 31.
Tantestületi értekezle, szakmai kirándulás (tan. nélküli mnap)   2018. március 28.
Tavaszi szünet   2018. március 29 – április 3.

(utolsó tanítási nap: március 27.; első tanítási nap: április 4.)

Megemlékezés a Költészet Napjáról Magyar munkaközösség 2018. április 11.
12. évfolyam magántanulóinak – osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok

2018. árpilis 16-20.
Hangverseny C. Tóth Bernadett 2018. április 20.
Munkanap áthelyezés hétfői órarendel (április 30. helyett) Osztályfőnökök 2018.április 21. szombat
12. évf. búcsúszerenádja 12. évf. 2018. április 26-27.
Digitális témahét Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2018. április 9-13.
Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2018. április 23-27.
Utolsó tanítási nap a végzős, 12. –es osztályokban (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni)   2018. május 3.
2/14 ASZ, BL, Küi szakképzési évfoly. utolsó tanítási nap   2018. május 3.
Osztályozó értekezlet a végzős 12. 2/14-es osztályoknak Iskolavezetés,

Nevelőtestület

2018. május 2. 13.40 óra
12. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok (nevelőtestület engedélyével)

2018. május 2. du.
Ballagási búcsúztató Osztályfőnöki munkaköz. vez. 2018. május 5. (szombat) 9 óra
Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

  2018. május 8-9. és május 16.
Európa-nap (kiállítás, iskolarádió Történelem munkaközösség 2018. május 9.
Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák kezdő napja (külön terv szerint) Iskolavezetés, Szaktanárok, Osztályfőnökök 2018. május 7-28.
OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák Iskolavezetés 2018. május 14-15., május 17-18. gyakorlati, május 23. szóbeli
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlettségének vizsgálata 10. évfolyam Iskolavezetés

Nevelőtestület

2018. május 23. 9-12 óra
Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály – Novákpuszta Testnevelés munkaközösség 2018. május vége, június eleje
Pedagógus napi ünnepség (rövidített órák)   2018. május 25.
Szóbeli érettségi vizsgák

Középszintű

Emelt szintű

Iskolavezetés

Nevelőtestület

12. végzős osztályok

2018. június 18-29.

2018. június 7-14.

Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül Történelem munkaközösség 2018. június 4. 5 óra.
9-11. évfolyamos magántanulók osztályozó vizsgája Osztályfőnökök, Szaktanárok 2018. június 4-8.
Év végi írásbeli számonkérés

Szakmunkások érettségire felkészítő képzés

Iskolavezetés
Osztályfőnök
2018. június 5 – 7.
Év végi szóbeli számonkérés

Szakmunkások érettségire felkészítő képzés

Iskolavezetés
Osztályfőnök
2018. június 12 – 14.
Utolsó tanítási nap   2018. június 15.
Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni Iskolavezetés, Szaktanárok, Osztályfőnökök 2018. június 14. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (nevelőtestület engedélyével) Osztályfőnökök

Szaktanárok

2018. június 14. du.
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint) Iskolavezetés

Nevelőtestület

12. osztály

13-14 osztály

2018. június 18-29.
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2018. június 19. 15.30 óra
     
Beiratkozás a 9. évfolyamra Osztályfőnökök 2018. június 21.

8.00 – 16.00

Év végi nevelőtestületi értekezlet Iskolavezetés

Nevelőtestület

2018. június 29. 9 óra
ESEMÉNY NAPTÁR TÁMOGATÓINK:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás