8. osztály felvételi és beiskolázási tájékoztató

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

Cím: 9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Telefon: 96/529-520

E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu

Honlap: www.bercsenyi.eu

Intézményvezető: Németh Zsolt; Fogadóóra: szerda 14:00–15:30

OM azonosító: 203037/014

TAGOZATKÓDOK-KÉPZÉSI IDŐ-FELVEHETŐ LÉTSZÁM

Tanulmányi terület Tagozatkód Ágazat megnevezése Képzési idő Felvehető létszám, indítandó osztályok száma Megszerezhető szakma azonosító száma, megnevezése
Technikum 0101 Rendészet és közszolgálat 5 év 64 tanuló/2 osztály 5 0413 18 01
Közszolgálati technikus
Technikum 0102 Sport 5 év 64 tanuló/2 osztály 5 1014 20 02

Sportedző – sportszervező
1. osztályba felvehetők:
kézilabda, atlétika, úszás, vízilabda, kajak-kenu-evezés, jégkorong sportág
2. osztályba felvehetők:

kosárlabda, röplabda, labdarúgás, labdajátékok, torna, küzdősportok

Technikum 0103 Közlekedés és szállítmányozás 5 év 96 tanuló/3 osztály 5 1041 15 06

1. osztályba felvehetők:

Logisztikai technikus

5 1041 15 05

2. osztályba felvehetők:

Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus –közút

Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus –légi

5 1041 15 06

3. osztályba felvehetők:

Logisztikai technikus

– vasúti árufuvarozás szakmairány

Technikum 0104 Közlekedés és szállítmányozás 5 év 32 tanuló/1 osztály 5 1041 15 08
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Technikum 0105 Elektronika és elektrotechnika 5 év 32 tanuló/1 osztály 5 0714 04 06
Közlekedésautomatikai technikus
Szakképző iskola 0106 Specializált gép- és járműgyártás 3 év 24 tanuló/1 osztály 4 0716 19 05
Gépjármű mechatronikus
Szakképző iskola 0107 Rendészet és közszolgálat 3 év 24 tanuló/1 osztály 4 1032 18 02
Rendészeti őr

 

Felvételi követelmények

Technikum képzés:

 1. Egységes írásbeli felvételi vizsga minden tagozaton (magyar–szövegértés és matematika logikai). Az értékelőlap másolatát kérjük csatolni a jelentkezési laphoz. (beszámítása: 51 %-ban).
  SNI-s és BTM-es szakértői vélemény csatolása szükséges, ha érvényesíteni kívánja a tanuló a kedvezményeket, melyet az iskolája intézményvezetőjétől határozatban kap meg. (A 101-es kódú képzésre beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdők, sajátos nevelési igényű tanulók nem kerülnek felvételre.)
 2. A 0101, 0102, sz. tagozatokon a év végi és a 8. félévi tantárgyi (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés) osztályzatok feltüntetése szükséges.
  A 0103, 0104, 0105, sz. tagozatokon (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, technika vagy informatika) osztályzat kerüljön feltüntetésre. (beszámítása: 49 %-ban)
 3. Fizikai sportképességek felmérése a 0102, sz. tagozaton. (20 m-es ingafutás /állóképesség/; 20 m-es sprint futás /ciklikus gyorsaság/; hajlított karú függés /erőállóképesség/; helyből távolugrás /dinamikus láberő/; szlalom labdavezetés kézzel /ügyesség/; öt elemből álló talajtorna gyakorlat bemutatása: guruló átfordulás előre-hátra, fejállás, mérleg vagy lebegő állás, híd, tarkóállás; tömöttlabda dobás hátra lányok 2kg, fiúk 3kg-os labdával /robbanékony erő/; T-teszt /mozdulatgyorsaság/;
  Kézilabda sportági irányultság esetén további feladatok felmérése (labdavezetés akadályok között időre, kézilabda távolba dobás, labdavezetésből beugrásos kapura lövés, játékkészség).
  A sportosztályokba csak a megadott sportágra lehet jelentkezni, aktív igazolt versenyzőként s kérjük a megjegyzés rovatba feltüntetni a sportágat. A felvehető sportági keretszám az osztálylétszámnak megfelelően arányosan kerül megosztásra:

  1. osztály: kézilabda -14fő; atlétika -5 fő; úszás -4fő; vízilabda -3 fő; kajak – kenu –evezés -5 fő jégkorong -3 fő.
  2. osztály: torna -4 fő; küzdősport -6 fő, kosárlabda, röplabda, labdarúgás sportágak -24 fő.
 4. A 0102 tagozaton sportegészségügyi, a 0101,0103,0104,0105 tagozatokon egészségügyi, továbbá a 0101 sz. tagozaton EUROFIT alkalmassági (20 m ingafutás, hajlított karú függés, helyből távolugrás, felülés 1 perc alatt, 4×10 m-es ingafutás) vizsgálat is szükséges.
 5. Rangsorolásra – majd felvételre – a „legjobban megfelelt” fizikai sportképességű és EUROFIT alkalmassági szintet elérő tanulók kerülhetnek.
 6. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek megfelelően előbbre rangsorolandó:
 • a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 • akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,
 • akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis illetve egyesület által javasolt tanuló.
 1. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazandó. Az SNI tanuló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti a vizsgaszervező iskola igazgatójától a központi írásbeli vizsga körülményeire vonatkozó méltányossági kedvezmény megadását.

Szakképző iskola:

 1. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények
 2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
 3. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek megfelelően előbbre rangsorolandó:
 • a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 • akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,
 • akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis által javasolt tanuló.
 1. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazandó. 

Felvételi vizsga ideje

Technikumi képzésben:

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

2021 január 23. 10:00 óra (külön értesítés nélkül).

Pótnap:

2021. január 28. 14:00 óra.

Egészségügyi és fizikai sportképességek felmérése (sportosztályokban), valamint EUROFIT alkalmassági vizsgálat (rendészet, közszolgálat) osztályban:

2021. február 16. – március 5. között (külön értesítést küldünk).

Szakképző iskolai képzésben:

Felvétel a tanulmányi eredmény alapján. Egészségügyi megfelelés szükséges, melynek időpontja 2021. február 16. – március 5. között (külön értesítést küldünk).

A képzések jellemzői: 

Minden indítandó technikumi osztály közös specialitásai:      

 • Képzés első szakaszában: 9-10. évfolyam
 • cél a széles ágazati szakmai alaptudás és foglalkoztatók által elvárt kompetencia megszerzése
 • ágazatnak megfelelő alapképzés
 • közismereti tárgyak és ágazati alap szakmaismereti képzés
 • ösztöndíjra jogosult
 • évfolyam ágazati alapvizsgával zárul (egyszerű munkakör ellátására is jogosít)
 • Képzés második szakaszában: 11-13. évfolyam
 • cél speciális szakmai ismeretek hatékony elsajátítása
 • duális gyakorlati képzés vállalatoknál, cégeknél, intézményeknél
 • munkaszerződést kötnek a tanulókkal, aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális képzésben az szakképzési ösztöndíjat kap
 • évfolyam végén előrehozott érettségi, 3 kötelező közismereti tantárgyból
  (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem)
 • évfolyam végén 4. közismereti idegen nyelv tárgyból érettségi és
  emelt szintű technikumi szakmai vizsga, amely egyben az 5. érettségi vizsgatárgyat is kiváltja, ez a javasolt eljárás részünkről 12. és 13. évfolyamon.
 • megszerezhető kimeneti végzettség, érettségi és emelt szintű technikumi végzettség
 • technikum után továbbtanulási lehetőség felsőoktatásba, a tanult ágazati irányba felvételi kedvezményekkel vagy munkába állás

Technikusképzés:

5 éves, 9 – 13. évfolyam

 

0101 Rendészet és közszolgálat ágazat


Közszolgálati technikus – rendészeti technikus szakmairány

Ajánljuk:

 • rendőri
 • tűzoltó – katasztrófavédelmi
 • büntetés-végrehajtási felügyelő
 • katonai pályára (honvéd altiszt) készülőknek

 

0102 Sport ágazat

Sportedző – sportszervező

1. osztályba felvehetők:

kézilabda, atlétika, úszás, vízilabda, kajak-kenu-evezés,  jégkorong sportágban

(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet, aktív igazolt versenyzőként a sportág megjelölésével.)

  2. osztályba felvehetők:
  kosárlabda, röplabda, labdarúgás, labdajátékok, torna, küzdősportok

(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet, aktív igazolt versenyzőként a sportág megjelölésével.)

Ajánljuk:

 • azoknak akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között rendszeresen sportolnak
 • sportágában élsportolói -olimpiai- eredményeket szeretnének elérni
 • későbbiek során sportolóként, edzőként, testnevelőként, sportmenedzserként rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni

 

0103 Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 • 1. osztályba felvehetők:

Logisztikai technikus

Ajánljuk:

 • munkaszervezés, szervezeti háttérfeladatok megoldása, szállítmányozás után érdeklődőknek

 

 • 2. osztályba felvehetők:

           a, Közlekedésüzemvitel -ellátó technikus – közúti

Ajánljuk:

 • személyszállítási
 • árutovábbítási
 • közlekedés – szervezési illetve tervezési
 • diszpécserszolgálati feladatok után érdeklődőknek

            b, Közlekedésüzemvitel –ellátó technikus – légi

Ajánljuk:

 • akik a repülőtéri kiszolgálást, üzemvitelt szeretnék megismerni

 

3. osztályba felvehetők:

Logisztikai technikus – vasúti árufuvarozás szakmairány

Ajánljuk:

 • azoknak, akik árufuvarozási szervező -operátori- koordináló, üzemeltetési feladatokat szeretnének végezni

 

0104 Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

Ajánljuk:

 • akik vasúti forgalmi szolgálattevő feladatok elvégzésében szeretnének munkát vállalni

 

0105 Elektronika és elektrotechnika ágazat

Közlekedésautomatikai technikus

Ajánljuk:

 • azoknak, akik a közúti és vasúti közlekedés biztosító berendezéseit, műszereit, azok ellenőrzését, irányítását szeretnék megismerni, továbbá az analóg és digitális technikát alkalmazni

 

A képzések jellemzői

Minden szakképző iskolai osztály közös specialitásai:  

 • Képzés első szakaszában: évfolyam
 • cél a széles ágazati szakmai alaptudás és foglalkoztatók által elvárt kompetencia megszerzése
 • ágazatnak megfelelő alapképzés folyik
 • közismereti tárgyak és ágazati alap szakmaismereti képzés
 • évfolyam ágazati alapvizsgával zárul (egyszerű munkakör ellátására is jogosít)
 • ösztöndíjra jogosult
 • évfolyam végén – ágazati alapvizsga után – átjárhatósági lehetőség a technikumba
 • Képzés második szakaszában: 10-11. évfolyam
 • cél speciális szakmai ismeretek hatékony elsajátítása
 • duális gyakorlati képzés vállalatoknál, cégeknél, intézményeknél
 • munkaszerződést kötnek a tanulókkal, aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális képzésben az szakképzési ösztöndíjat kap
 • évfolyam végén szakmai vizsga
 • szakképző iskola után lehetőség az érettségi vagy a technikusi végzettség megszerzésére

Szakképző iskolai képzés: 3 éves, 9 – 11. évfolyam         

 

0106 Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Gépjármű mechatronikus – szerviz szakmairány

Ajánljuk:

 • azoknak, akik a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszereinek minőségi ellenőrzésében, szervizelésében illetve üzembe helyezésében kívánnak részt venni
 • informatikai szoftvertámogatással hibát diagnosztizál

 

0107 Rendészet és közszolgálat

Rendészeti őr

Ajánljuk:

 • azoknak, akik személyi és vagyonvédelmi őrzési feladatok ellátásában kívánnak részt venni

Hasznos információk:

 • iskolánk ECDL vizsgaközpont, ahol tanulóink tanórai felkészítést követően Európai Számítógép-használói Jogosítványt szereznek
 • a kötelező nyelvoktatás német–angol nyelven folyik, de 10. évfolymtól fakultációban orosz és olasz nyelv is választható
 • a tanórán kívül tartalmas, színvonalas programokat is kínálunk (sítábor Ausztriában, Szlovákiában, vízi kajaktábor a Mosoni-Dunán, gólyatábor a Balatonon, Bercsényi-bál)
 • kiemelt verseny – és tömegsportolási lehetőségek diák-sportegyesületünkben, fitness termünkben, vízi tanmedencénkben
 • részvételi lehetőség az iskolarádió, elektronikus iskolaújság szerkesztésében, Bercsényi Band együttesben
 • kollégiumi elhelyezés: biztosított, a közös, fenntartó által működtetett lány és fiú kollégiumokban.

 

Nyitott kapuk napja:

Járványügyi helyzettől függően, digitális módon.

2020. november 10. kedd 15:00 óra

2020. november 12. csütörtök 15:00 óra

 

Itt kérdezhet és üzenhet a beiskolázással kapcsolatban

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás