Idegen nyelv(angol,német)

ANGOL  NYELV

Jelenleg feltöltés alatt.


NÉMET NYELV

Programjaink a 2017/18-s tanévben

Szeptember: Felzárkóztató és tehetséggondozó

foglalkozások – jelentkezés

Október: 9. évfolyam szép kiejtési versenye

November: OKTV : 2017. november 22., 14 óra

December: 11. évfolyam képleírás versenye

Január: osztályozó vizsgák

Február: 12. évfolyam hallásértési versenye

Március: 10. évfolyam szövegértés versenye

14. évfolyam szakmai nyelv vizsgája

Április: Osztályozó vizsgák

Május: „Kisérettségi” a 10. évfolyamnak


SPRICHTWÖRTER

1. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm Az alma nem esik messze a fájától
2. Andere Länder, andere Sitten Ahány ház, annyi szokás
3. Jeder ist seines Glückes Schmied Mindenki a maga szerencséjének kovácsa
4. Probieren geht über studieren Többet ér a tapasztalat az elméletnél
5. Aller Anfang ist schwer Minden kezdet nehéz
6. Ende gut alles gut Minden jó, ha jó a vége
7. Hunger ist der beste Koch Az éhség a legjobb szakács
8. Durch Schaden wird man klug Saját kárán tanul az ember
9. Übung macht den Meister Gyakorlat teszi a mestert
10. Viele Wege führen nach Rom Minden út Rómába vezet
11. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein Aki másnak vermet ás, maga esik bele
12. Auge um Auge, Zahn um Zahn Szemet szemért, fogat fogért
13. Blut ist dicker als Wasser A vér nem válik vízzé
14. Alte Liebe rostet nicht A régi/igaz szerelem nem múlik el
15. Gleich und gleich gesellt sich gern Megleli a zsák a foltját
16. Zum Lernen ist es nie zu spät Soha nem késő tanulni
17. Wer A sagt, muss auch B sagen Aki á-t mond, modjon b-t is
18. Was sein muss, muss sein Jöjjön, aminek jönnie kell
19. Bei Nacht sind alle Katzen grau Sötétben minden egyformának látszik
20. Der Appetit kommt beim Essen Evés közben jön meg az étvágy
21. Sie leben wie Hund und Katze Kutya-macska barátság
22. Die Katze ist aus dem Sack Kibújt a szeg a zsákból
23. Ohne Fleiß kein Preis Szorgalom nélkül nincs eredmény
24. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen Aki nem dolgozik, ne is egyék
25. Morgenstund hat Gold im Mund Ki korán kel, aranyat lel
26. Man soll den Tag nicht vor dem Abend lohnen Nyugtával dícsérd a napot
27. Ein Unglück kommt niemals allein A baj nem jár egyedül
28. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Senki sem lesz egyszerre mester
29. Hunde, die bellen, beißen nicht Amelyik kutya ugat, az nem harap
30. Dem Mutigen gehört die Welt Bátraké a szerencse
31. Neue Besen kehren gut Új seprű jól seper
32. Liebe macht blind A szerelem vakká tesz
33. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist Addig üsd a vasat, amíg meleg
34. Wie man sich bettet, so schläft man Ki mint vet, úgy arat
35. Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn Vak tyúk is talál szemet
36. Schuster, bleib bei deinem Leisten! Suszter maradj a kaptafánál
37. Es ist nicht alles Gold, was glänzt Nem minden arany, ami fénylik
38. Irren ist menschlich Tévedni emberi dolog
39. Lachen ist die beste Medizin A nevetés a legjobb orvosság
40. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg Minden megy, csak akarni kell
41. Da liegt der Hund begraben Itt van a kutya elásva
42. Besser spät als nie Jobb későn, mint soha
43. Kleider machen Leute (Nem) a ruha teszi az embert
44. Allzuviel ist ungesund Jóból is megárt a sok
45. Geld stinkt nicht A pénznek nincs szaga
46. Der Klügere gibt nach Okos enged
47. Zeit ist Geld Az idő pénz
48. Im Wein liegt die Wahrheit Borban az igazság
49. Früh übt sich, was ein Meister werden will Aki mester akar lenni, mesterségét korán kezdi
50. Viel Lärm um nichts Sok húhó semmiért
51. Scherben bringen Glück Törött edény szerencsét hoz
52. Eine Hand wäscht die andere Kéz kezet mos
53. Geld allein macht nicht glücklich A pénz nem boldogít
54. Kommt Zeit, kommt Rat Az idő a legjobb tanácsadó
55. Wer zuletzt lacht, lacht am besten Az nevet a legjobban, aki utoljára nevet