Tanév eseményei

A tanév rendeleti munkarendje

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)

Tanítási szünetek:

Őszi szünet: október 29 – október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

Téli szünet: december 27 – 2019. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

Tavaszi szünet: április 18 – április 23.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019 április 17 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április  24. (szerda).

Az első félév vége:

2019. január 25. (A szülőket 2019. február 1-ig kell értesíteni)

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:

2019. január 19 – április 26.

Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra:

2019. január 19. 10 óra

Pótnap: 2019. január 24. 14 óra

Végző évfolyamok utolsó tanítási napja: 2019. május 2.

Írásbeli érettségi vizsgák: 2019. május 6 – 24.

A szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

– emelt szinten: 2019. június 5 – 13.

– középszinten: 2019. június 17 – 28.

Szakmai írásbeli vizsgák: 2019. május 13 – 22.

Kompetenciamérés a 10. évfolyam részvételével: 

2019. május 29.

Utolsó tanítási nap:

2019. június 14.

A tanítási napok száma:

szakgimnáziumban: 179 nap

szakközépiskolában: 180 nap

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban: 

Szakgimnáziumban: 8 nap

Szakközépiskolában: 7 nap

2018. december 6. v  Pályaorientációs nap

2018. december 7. v Diákönkormányzati nap

2019. április 17. v Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással

2019. április 24. v Egészségnap – környezetvédelmi nap

2019. május 6 – 8. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli érettségi idejében

2019. május 15. v 9-11. évfolyamnak tanítási szünet, írásbeli ágazati, szakmai érettségi vizsgatárgy idejében

1.   Iskolai programjaink

5.1.Tanév időrendi kiemelt feladatrendszere

Tartalmi feladatok  Érintett szervezeti keretek időhatárok
Tanévnyitó, alakuló értekezlet Iskolavezetés 2018. augusztus 24. 9  óra
Tankönyvosztás (osztályonként) 2018. augusztus 28-31.
Javító-pótló vizsgák Osztályfőnökök, Szaktanárok 2018. augusztus 30-31.
Munkaközösségek alakuló ülései Munkaközösség-vezetők;

reál-humán Igazgatóhelyettesek

2018. augusztus 30. – szeptember 03.
Tanévnyitó ünnepély Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2018. szeptember 3. 8 óra
Javító-pótló őszi érettségire, szakmai vizsgákra való jelentkezés Iskolavezetés 2018. szeptember 5.
Törzskönyvek, bizonyítványok leadása Osztályfőnökök 2018. szeptember 7.
Ügyeleti rend, órarend közzététele Iskolavezetés 2018. szeptember 7.
Tanórán kívüli foglalkozások megszervezése Szaktanárok, foglalkozásvezetők 2018. szeptember 7.
Munkatervek, tanmenetek elkészítése, jóváhagyása Iskolavezetés, Munkaközösségvezetők 2018. szeptember 7.
Iskolai munkaterv elkészítése, elfogadása, Iskolavezetés 2018. szeptember 7.
POK munkaterv Iskolavezetés 2018. szeptember 15.
OKTV jelentkezési határidő Iskolavezetés 2018. szeptember 21.
Diákközgyűlés Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2018. szeptember 26. 1-2-3. óra
Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2018. szeptember 26. 16. óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2018. szeptember 27. 16 óra
OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR) Iskolavezetés 2018. szeptember 28.
Óralátogatások indítása Éves terv szerint ill. aktuálaitás alapján Iskolavezetás Önértékelési – min. ir. csoport önértékelés – megbeszélés okt. 5.
Megemlékezés az aradi vértanukról – iskolarádió Történelem munkaközösség,

 

2018. október 5. 5. óra
Őszi érettségi írásbeli vizsgák Iskolavezetés Ksz. – Esz.  2018. október 12-29.
Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (október 22. helyett) Osztályfőnökök 2018. október 13. szombat
Rendhagyó megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából

 

Magyar munkaközösség,

Ünnepséget előkészítő bizottság, Osztályfőnöki munkaközösség

 

2018. okt. 19. 9-10-11. osztály

Megemlékezés a rádión keresztül (1.óra)

Terror Háza 12. évfolyam

Őszi szünet 2018. október 29.  – október 31.

(utolsó tanítási nap: okt. 26.;

első tanítási nap: nov.5 .)

Képzési vásár – pályaválasztási börze Iskolavezetés 2018.  november
Épísd a jövd! 2018. november 7.
Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál 2018. november 7.
Munkanap áthelyezés pénteki órarenddel (november 2. helyett) Osztályfőnökök 2018. november 10. szombat
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2018. november 15.

15.30 – 17.00

Őszi érettségi szóbeli vizsgák Iskolavezetés Ksz. 2018. november 19 – november 23.
Esz. 2018. november 8 – 12.
Nyitott Kapuk Napja Iskolavezetés 2018. november 3. hete

 

Tankönyvrendelés

(külön tankönyvrendelési szabályzat szerint)

Iskolavezetés

Tankönyvfelelős

Osztályfőnökök

2018. november 30. –

2019. szeptember 30.

Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (december 24. helyett) Osztályfőnökök 2018. december 1. szombat
Truka – Kupa Iskolavezetés, Testnevelés munkaközösség  

2018. december 3.

Diáknap (tanítás nélküli munkanap) Horváth Zoltán DÖK segítő pedagógus 2018. december 7.
Munkanap áthelyezés hétfői órarenddel (december 31. helyett) Osztályfőnökök 2018. december 15. szombat
Karácsonyi ünnepély Ünnepség előkészítő bizottság 2018. december 21.  11 óra

(rövidített 30 perces órákat tartunk)

Téli szünet 2018. december 27 – 2019. január  2.

(utolsó tanítási nap: dec. 21. péntek

első tanítási nap: jan. 3. csütörtök)

OSZTV-re jelentkezés Szakképzési évfolyamok 2019. január
Fizikai állapot és edzettség vizsgálata Testnevelés munkaközösség 2019. január 7. – 2019. május 31.
Magántanulók félévi osztályozó vizsgája 9-12. évf. Iskolavezetés, Nevelőtestület 2019. január 7-11.
Egységes Írásbeli felvételi a 8-as évfolyamok számára

(bejelentkezés dec. 9.

középfokú iskolába jelentkezés: február 15.

id. felv. jegyzék – április 7.

végleges felv. j. – ápr. 19.

értesítés megküld. – ápr. 26.)

Iskolavezetés

Nevelőtestület

2019. január 19. 10 óra (szombat)

PÓTNAP: 2019. jan. 24. 14 óra

A tanév első félévének vége (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) 2019. január 25.
Félévi osztályozó értekezlet Iskolavezetés,

Osztályfőnökök

2019. január 25. 13.40 (7. órától elmarad a tanítás)
Hangverseny látogatás C. Tóth Bernadett 2019. január 28 – február 1.
A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfőnökök 2019. február 1-ig
Szalagavató Osztályfőnöki munkaközösség 2018. február 8. 16.30 óra
Sítáborok Ausztria Testnevelés munkaközösség 2019. január – február
Félévi Nevelőtestületi értekezlet, pedagógiai elemzés Iskolavezetés 2019. január 31. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
SZÉTV-re jelentkezés Szakmai előkészítő tárgyakat tanulók 2019. február 1.
Érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

(összesítő jelentés: március 1.)

Osztályfőnökök 2019. február 15.
Felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések

Helyi iskolai szakképzésbe jel.

Iskolavezetés, Osztályfőnökök 2019. február 15.
Általános felvételi eljárás keretében: testnevelés sportképesség felmérés és eü. vizsgálat az iskolánkba jelentkező

8. évfolyamosoknak (sportosztály)

Testnevelési munkaközösség

Leendő sportosztályok

2019. február 18 –

2019. március 8.

Szülői értekezlet

9-10. évfolyam

Osztályfőnökök 2019. február 20. 16 óra
Szülői értekezlet

11-12. évfolyam

Osztályfőnökök 2019. február 21. 16 óra
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (iskolarádió) Ünnepséget előkészítő bizottság 2019. február 25. 5. óra
Szakközépiskolai  1/9. évf. tanulók szintvizsgája Gyak.okt.vez. 2019. febr. 28.
Hangverseny C. Tóth Bernadett 2019. március 4 -11.
Március 15.-i ünnepély

(pályázatok értékelése, iskolai versenyek)

Ünnepséget előkészítő bizottság 2019. március 14. 9 óra (3. órától tanítás)
Fogadónap 9-12. évfolyam Szaktanárok 2019. március 21.

15.30 – 17.00

10. évfolyamnak  orientáció választás meghirdetése Iskolavezetés 2019. március 29.
Olimpiatörténeti vetélkedő Történelem munkaközösség 2019. április
Digitális témahét, kapcsolódás az országos rendezvényhez Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2019. április 8 -12.
Megemlékezés a Költészet Napjáról Magyar munkaközösség 2019. április 12.
12. évfolyam magántanulóinak – osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok

2019. árpilis 15-19.
Tantestületi értekezlet, szakmai kirándulással (tan. nélküli m. nap) 2019. április 17.
Tavaszi szünet 2019. április 18 – április 23.

(utolsó tanítási nap: április 17.; első tanítási nap: április 24.)

Egészségnap – környezetvédelmi nap (tan. nélküli m. nap) 2019 április 24.
12. évf. búcsúszerenádja 12. évf. 2019. április 29-30 .
Utolsó tanítási nap a végzős, 12. –es osztályokban (javasolt osztályzatot két nappal előtte be kell írni) 2019. május 2.
5/13, 2/14 szakképzési évfoly. utolsó tanítási nap 2019. május 2.
Osztályozó értekezlet a végzős 12. 5/13,2/14-es osztályoknak Iskolavezetés,

Nevelőtestület

2019. május 2. 13.40 óra
12. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája Osztályfőnökök,

Szaktanárok (nevelőtestület engedélyével)

2019. május 2. du.
Ballagási búcsúztató Osztályfőnöki munkaköz. vez. 2019. május 3. (péntek)
Tanítási (érettségi) szünet

9-11. évfolyamosoknak

2019. május 6-8.
Írásbeli érettségi közép-emelt szintű vizsgák (külön terv szerint) Iskolavezetés, Szaktanárok, Osztályfőnökök 2019. május 6-24.
Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét kap.o.rendez. Iskolavezetés

Munkaközösség vezetők

2019. március 18 -22.
OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák Iskolavezetés 2019. május 20 – 24., gyakorlati május 27 – 31.,
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlettségének vizsgálata 10. évfolyam Iskolavezetés

Nevelőtestület

2019. május 29.
Pedagógusnapi ünnepség (rövidített órák) 2019. május 31.
Vízitábor (külön terv szerint) 9. osztály – Novákpuszta Testnevelés munkaközösség 2019. május vége, június eleje
OKJ –s szakmai szóbeli vizsgák 13 – 14. évf. 2019. szóbeli június 3 – 14.
Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezés iskolarádión keresztül Történelem munkaközösség 2019. június 3. 5 óra.
9-11. évfolyamos magántanulók osztályozó vizsgája Osztályfőnökök, Szaktanárok 2019. június 6-7.
Utolsó tanítási nap 2019. június 14.
Év végi osztályozó értekezlet (javasolt osztályzatokat két nappal előbb kell beírni Iskolavezetés, Szaktanárok, Osztályfőnökök 2019. június 14. 13 óra (rövidített, 30 perces órákat tartunk.)
9-11. évfolyam tanulóinak Házirendben meghatározott hiányzásaiból adódó osztályozó vizsgája (nevelőtestület engedélyével) Osztályfőnökök

Szaktanárok

2019. június 14. du.
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (külön terv szerint)
Emelt szintű érettségi szóbeli
Iskolavezetés

Nevelőtestület

12. osztály

 

2019. június 17-28.

2019. június 5-13.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Iskolavezetés, Osztályfőnökök

 

2019. június 19. 09.00 óra
 
Beiratkozás a 9. évfolyamra Osztályfőnökök 2019. június 21.

8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

Év végi nevelőtestületi értekezlet Iskolavezetés

Nevelőtestület

2019. június 28. 9 óra