Felvételi eljárásrend 2018-2019

Felvételi eljárásrend

a 2018/2019-as tanévben a 9. évfolyamot megkezdő tanulók számára

GYŐRI MŰSZAKI SZC BERCSÉNYI MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI ÉS SPORTISKOLAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA

Cím 9025 Győr, Cinka Panna út 2. Telefon: 96/529-520,

E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu Honlap:www.bercsenyi.eu

Intézményvezető : Németh Zsolt; Fogadóóra: szerda 14:00–15:30

Pályaválasztási felelős: ált. igazgató-helyettes; Fogadóóra: hétfő 14:00–15:30

OM azonosító: 203037

TAGOZATKÓDOK:

0101 Szakgimnázium; XXXVIII. Rendészet, közszolgálati osztály

Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01)

0102 Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály, akadémiai jellegű (kézilabda, vízilabda, jégkorong sportág) Sportedző (OKJ 54 813 02)

0103 Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (labdajátékok, ügyességi, vízi- és küzdősportok)

Sportedző (OKJ 54 813 02)

0104 Szakgimnázium; XL. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)

0105 Szakgimnázium; XL. Vasútforgalmi szolgálattevő (OKJ 54 841 05)

0106 Szakgimnázium; XL. Közúti közlekedésüzemvitel – ellátó (OKJ 54 841 02)

0107 Szakgimnázium; XL. Légi közlekedésüzemvitel – ellátó (OKJ 54 841 03)

0108 Szakgimnázium; XI. Közlekedésautomatikai műszerész (OKJ 54 523 03)

0109 Szakközépiskola; XXII. Motorkerékpár-szerelő (OKJ 34 525 07)

0110 Szakközépiskola; XXXVIII. Rendészeti őr (OKJ 34 861 01)

Felvehető létszám:

Szakgimnázium; XXXVIII. Rendészet, közszolgálati osztály

2 osztály

68 fő

Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (kézilabda, vízilabda, jégkorong sportág)

1 osztály

34 fő

Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (labdajátékok, ügyességi, vízi- és küzdősportok)

1 osztály

34 fő

Szakgimnázium; XL. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

1 osztály

34 fő

Szakgimnázium; XL. Vasútforgalmi szolgálattevő

1 osztály

34 fő

Szakgimnázium; XL. Közúti közlekedésüzemvitel – ellátó

½ osztály

17 fő

Szakgimnázium; XL. Légi közlekedésüzemvitel – ellátó

½ osztály

17 fő

Szakgimnázium; XI. Közlekedésautomatikai műszerész

1 osztály

34 fő

Szakközépiskola; XXII. Motorkerékpár-szerelő

1 osztály

28 fő

Szakközépiskola; XXXVIII. Rendészeti őr

1 osztály

28 fő

Képzési idő:

Szakgimnázium; XXXVIII. Rendészet, közszolgálati osztály

szakgimnázium

4+2 év

Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (kézilabda, vízilabda, jégkorong sportág)

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XXXVII. Sportosztály (labdajátékok, ügyességi, vízi- és küzdősportok)

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Vasútforgalmi szolgálattevő

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Közúti közlekedésüzemvitel – ellátó

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XL. Légi közlekedésüzemvitel – ellátó

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium; XI. Közlekedésautomatikai műszerész

szakgimnázium

4+1 év

Szakközépiskola; XXII. Motorkerékpár-szerelő

szakközépiskola

3+2 év

Szakközépiskola; XXXVIII. Rendészeti őr

szakközépiskola

3+2 év

A felvétel feltétele:

Szakgimnáziumi képzések tekintetében

1. Egységes írásbeli felvételi vizsga minden szakgimnáziumi tagozaton (magyar–szövegértés és matematikai logikai). Az értékelőlap másolatát kérjük csatolni a jelentkezési laphoz. (beszámítása: 51 %-ban). SNI-s és BTM-es szakértői vélemény csatolása szükséges, ha érvényesíteni kívánja a tanuló a kedvezményeket, melyet az intézményvezetőtől határozatban kap meg. (A 101-es kódú képzésre beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdők, sajátos nevelési igényű tanulók nem kerülnek felvételre.)

2. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés) a 101, 102, 103 tagozatokon, ill. magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, technika vagy informatika a 104, 105, 106, 107,108 tagozatokon. (beszámítása: 49 %-ban)

3. Fizikai sportképességek felmérése a 102, 103 tagozatkódon (ingafutás, kötélmászás, karhajlítás, felülés, törzsemelés), kézilabda sportági irányultság esetén további feladatok felmérése (labdavezetés akadályok között időre, kézilabda távolba dobás, labdavezetésből beugrásos kapura lövés, játékkészség). ( Felvételre – majd rangsorolásra – a „legjobban megfelelt” képességszintű tanulók kerülhetnek. A 102-es kódú –akadémiai jellegű- képzésünkre csak a megadott csapatsportágra lehet jelentkezni, kérjük a megjegyzés rovatba feltüntetni a sportágat. A felvehető sportági keretszám az osztálylétszámnak megfelelően arányosan kerül megosztásra.

4. Sportegészségügyi és egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden tagozaton.

5. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek megfelelően előbbre rangsorolandó:  a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

• akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,

• akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis illetve egyesület által javasolt tanuló.

6. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazandó. Az SNI tanuló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a tanuló az intézmény vezetőjétől határozatban rögzített felmentést kap, szóbeli vizsgával válthatja ki az írásbelit.

7. A végleges felvételi rangsor elkészítésénél egyenlő pontszám esetén az egységes írásbeli felvételi vizsga eredménye dönt, és a továbbiakban, akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis illetve egyesület által javasolt tanulók.

Szakközépiskolai képzés tekintetében

1. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények

2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

3. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek megfelelően előbbre rangsorolandó:  a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

• akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,

• akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis által javasolt tanuló.

4. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazandó.

Felvételi vizsga ideje:

Szakgimnáziumban:

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

2018. január 20. 10:00 óra (külön értesítés nélkül). Pótnap:

2018. január 25. 14:00 óra.

Fizikai sportképességek felmérése (sportosztályokban) sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgálat:

2018. február 26. – március 2. között ( külön értesítést küldünk).

Szakközépiskolában:

Felvétel a tanulmányi eredmény alapján és egészségügyi megfelelés szükséges.

A képzések jellemzői:

SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS A 9 – 12. /13 – 14./ ÉVFOLYAMON


0101 Rendészeti, közszolgálati osztály

Oktatás specialitásai: (9 – 12. évf.)

▪ Minden évfolyamon (9-12.) rendészeti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11-13 óra)

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: – közismereti és kötelező komplex rendészeti ismeretek érettségi vizsga Érettségire építve további lehetőség:

▪ +2 év iskolánkban: Közszolgálati ügyintéző – OKJ 5434501 vagy

▪ +1,5 év rendészeti tiszthelyettesi szakképzőben továbbtanulás OKJ 5486101 (iskolánk képzésének beszámításával, a tanulmányi idő ½ évvel lerövidül) vagy

▪ +3 év Nemzeti Közszolgálati Egyetem /tisztképző szakirányok/

Ajánljuk:

▪ rendőri,

▪ tűzoltó – katasztrófavédelmi,

▪ büntetés-végrehajtási felügyelő,

▪ katonai pályára (honvéd altiszt) készülőknek.

SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS A 9–13. ÉVFOLYAMON


0102 Sportosztály (kézilabda, vízilabda, jégkorong)

(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet a sportág megjelölésével) Oktatás specialitásai:

▪ EMMI Sportállamtitkárság az AUDI ETO KC – GYVSE – Győri ETO HOCKEY Club által együttműködési megállapodással támogatott sportosztály

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés

▪ Minden évfolyamon (9-12.) sportszakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Versenyzés és edzéslátogatás támogatása

▪ Tanév végén: kötelező sportedzői szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: – közismereti és kötelező komplex sportszakmai érettségi vizsga,


Regeneráló balneoterápiás masszőr – OKJ 51 72601 végzettséggel

▪ 13. év: – csak szakmai elméleti és gyakorlati órák komplex szakmai sportedzői vizsgával, Sportedző (sportág megjelöléssel)szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 5481302)

Ajánljuk:

▪ Sportágában élsportolói -olimpiai- eredményeket szeretnének elérni

▪ Akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között rendszeresen sportolnak

▪ Későbbiek során edzőként, sportolóként, testnevelőként, sportmenedzserként rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni


0103 Sportosztály (labdajátékok, ügyességi, vízi- és küzdősportok)

(Jelentkezni csak az adott sportágra lehet a sportág megjelölésével) Oktatás specialitásai:

▪ EMMI Sportállamtitkárság együttműködési megállapodással támogatott sportosztály (atlétika, torna, úszás, kajak-kenu, evezés, asztalitenisz, cselgáncs, karate, kosárlabda, röplabda, labdarúgás)

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés

▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Versenyzés és edzéslátogatás támogatása

▪ Tanév végén: kötelező sportedzői szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: – közismereti és kötelező komplex sportszakmai érettségi vizsga,


Regeneráló balneoterápiás masszőr – OKJ 51 72601 végzettséggel

▪ 13. év: – csak szakmai elméleti és gyakorlati órák komplex szakmai sportedzői vizsgával, Sportedző ( sportág megjelöléssel)szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 81302)

Ajánljuk:

▪ Sportágában élsportolói – olimpiai- eredményeket szeretnének elérni

▪ Akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni és igazolt keretek között rendszeresen sportolnak

▪ Későbbiek során sportolóként, edzőként, testnevelőként, sportmenedzserként rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni


0104 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző osztály Oktatás specialitásai:

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés

▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga, Vállalkozási ügyintéző – OKJ 51 34411

▪ 13. év: – csak szakmai elméleti és gyakorlati órák

Szállítmányozási területen: logisztikai ismeretek, külkereskedelem, szállítmányozási informatika, szakmai idegen nyelv

▪ komplex szakmai vizsgával, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 84111)

Ajánljuk:

▪ logisztikai feladatok megoldása után érdeklődőknek


0105 Vasútforgalmi szolgálattevő osztály Oktatás specialitásai:

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés

▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga, amely Váltókezelő – OKJ 52 84102 végzettséget ad

▪ 13. év: – csak szakmai elméleti és gyakorlati órák

▪ Forgalmi ismeretek, műszaki ismeretek, díjszabás, szakmai idegen nyelv: GYSEV -német id. nyelv

▪ komplex szakmai Vasútforgalmi szolgálattevő szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 84105)

Ajánljuk:

▪ Akik forgalmi szolgálattevő, menetjegypénztáros feladatok elvégzésében szeretnének munkát vállalni


0106 Közúti közlekedésüzemvitel – ellátó (1/2 osztály, 17 fő) Oktatás specialitásai:

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés

▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga, amely Ügyfélszolgálati ügyintéző – OKJ 52 84102 végzettséget ad

▪ 13. év: – csak szakmai elméleti és gyakorlati órák árutovábbítás, személyszállítás, külkereskedelem-vámismeret, gépjármű-szerkezettan, közúti informatika, közlekedési idegen nyelv

komplex szakmai Közúti közlekedésüzemvitel – ellátó szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 84102)

Ajánljuk:

▪ Személyszállítási,

▪ Árutovábbítási

▪ diszpécserszolgálati feladatok után érdeklődőknek.


0107 Légi közlekedésüzemvitel –ellátó osztály (1/2 osztály, 17 fő)

Oktatás specialitásai:

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés

▪ Minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga, amely Ügyfélszolgálati ügyintéző – OKJ 52 84102 végzettséget ad

▪ 13. év: – csak szakmai elméleti és gyakorlati órák

▪ légi közlekedés és forgalom, repülőjegy és fuvarlevél elszámolás, légi informatika, utaskiszolgálási ismeretek, szakmai idegen nyelv – angol

▪ komplex szakmai Légi közlekedésüzemvitel – ellátó szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 84103) Ajánljuk:

▪ Akik a repülőtéri kiszolgálást, üzemvitelt szeretnék megismerni.


0108 Közlekedésautomatikai műszerész Oktatás specialitásai:

▪ Oktatás: 4+1 éves képzés ▪ Minden évfolyamon (9-12.) közlekedéstechnikai szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 11 – 13 óra)

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 10 – 11. évf. (140 – 140 óra)

▪ 12. év végén: – közismereti és kötelező komplex szakmai érettségi vizsga, amely PLC programozó szakképesítéssel zárul OKJ 51 52301 ▪ 13. év: csak szakmai elméleti és gyakorlati órák:

▪ mérési gyakorlatok, biztosítóberendezési alapismeretek, biztosítóberendezési informatika, elektrotechnikai gyakorlat

▪ komplex szakmai Közlekedésautomatikai műszerész OKJ-s szakképesítés megszerzésével zárul (OKJ 54 52303)

Ajánljuk:

▪ Akik a közlekedés közúti és a vasúti biztosító berendezések, műszerek ellenőrzését, irányítását szeretnék megismerni, továbbá az analóg és digitális technikát alkalmazni.


SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS A 9–11. ÉVFOLYAMON

0109 Motorkerékpár-szerelő

Oktatás specialitásai:

▪ Képzési idő 3+2 év, érettségire felkészítéssel

▪ 9-11. évfolyamon minimalizált közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásra kerül sor.

▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség 10. osztálytól szervizekben, szalonokban

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 9 -10. évf. (140 – 140 óra)

▪ Komplex szakmai vizsgával, Motorkerékpár – szerelő végzettséggel zárul (OKJ 34 525 07)

Érettségire felkészítés továbbtanulás választásánál a szakmai vizsga kiváltja az érettségi szakmai vizsgát.

Betölthető munkakörök:

▪ Motorkerékpár-szerelő, rész-szakképesítés kerékpárszerelő végzettséggel


0110 Rendészeti őr

Oktatás specialitásai:

▪ Képzési idő 3+2 év, érettségire felkészítéssel

▪ 9.11. évfolyamon minimalizált közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásra kerül sor

▪ Szakmai gyakorlat a személy és vagyonőri feladatok ellátásával foglalkozó intézményeknél és cégeknél

▪ Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat 9 – 10. évf. (140 – 140 óra)

▪ 11. év végén: szakképzési komplex Rendészeti őr (OKJ 34 86101) szakmai vizsgával zárul.

Érettségire felkészítés továbbtanulás választásánál a szakmai vizsga kiváltja az érettségi szakmai vizsgát.

Betölthető munkakörök:

▪ Személyi és vagyonvédelmi őrzési feladatok ellátása, testőr.


HASZNOS INFORMÁCIÓK:

– iskolánk ECDL vizsgaközpont, ahol tanulóink tanórai felkészítést követően Európai Számítógép-használói Jogosítványt szereznek;

– a kötelező nyelvoktatás német–angol nyelven folyik, de olasz és orosz idegen nyelvet is választhatnak a tanulók fakultációban,

– a tanórán kívül tartalmas, színvonalas programokat is kínálunk (sítábor Ausztriában, Szlovákiában, vízi tábor a Mosoni-Dunán, gólyatábor a Balatonon, Bercsényi-bál);

– részvételi lehetőség az iskolarádió, elektronikus iskolaújság szerkesztésében, Bercsényi Band együttesben.

Kollégiumi elhelyezés:

közös, a fenntartó által működtetett lány és fiú kollégiumokban.